Písemka 18. 1. 2018

Co se naučit?

  • Newtonův gravitační zákon
  • První kosmická rychlost
  • První a druhý Keplerův zákon
  • Co je tíha, co je beztížný stav
  • Srovnání tíhy a gravitační síly
  • Výpočty tíhy a gravitační síly

 

Antoš Tomáš, Hasmannová Vivien Patricie, Horáček Petr, Novotný Jan, Profousová Markéta budou psát i předchozí písemku na téma:

  • Tři Newtonovy pohybové zákony
  • Skládání sil
  • Šikmý vrh

Křižka Patrik bude psát – Kinematika, rychlost, zrychlení, dráha