Předměty

V1 KNIHOVNA

Exkurze do Krajské vědecké knihovny v Liberci – zadání: 1 – v knihovně vyplnit pracovní list (ve skupinách) a pořídit fotodokumentaci dané publikace 2 – stáhnout si formlulář (pracovní list pro svou skupinu) v e-podobě z webu školy a znovu…