AJ

V1 KNIHOVNA

Exkurze do Krajské vědecké knihovny v Liberci – zadání: 1 – v knihovně vyplnit pracovní list (ve skupinách) a pořídit fotodokumentaci dané publikace 2 – stáhnout si formlulář (pracovní list pro svou skupinu) v e-podobě z webu školy a znovu…

Obecné maturitní okruhy

Mezi všeobecné maturitní okruhy patří:  Osobní charakteristika  Rodina  Domov a bydlení  Každodenní život  Vzdělávání  Volnočasové aktivity a zábava  Mezilidské vztahy  Cestování a doprava  Zdraví a hygiena  Stravování  Nakupování  Práce a povolání  Služby  Společnost  Zeměpis a příroda   Viz : http://www.novamaturita.cz/katalogy-pozadavku-1404033138.html