Informace pro zájemce o studium na naší škole

Základní informace
Pro žáky devátých tříd!

Od školního roku 2011/2012 vyučujeme dva studijní obory:
  • Grafický design, 82-41-M/05 (již dvacátý druhý rok) GD
  • Užitá fotografie a média, 82-41-M/02 FM

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. je výtvarnou školou se zaměřením na grafický design, počítačovou grafiku, webdesign, multimediální tvorbu, fotografickou tvorbu klasickou i digitální, fotodesign, média a film. Absolventi najdou široké uplatnění v grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách, v TV nebo ve své firmě.

Studenti GD i FM budou připraveni k práci v grafických studiích. Studenti FM budou navíc umět profesionálně fotografovat portrét, krajinu,  reportáž,  výtvarnou  i produktovou  fotografii  klasickou   analogovou   metodou  v    návaznosti   na digitální. Dále pracovat s grafickými softwary, tvořit www stránky (graficky ne programováním), připravit audiovizuální program. Pracovat s filmovým záznamem, navrhnout fotografické publikace,   reprodukovat    umělecké   objekty,   retušovat   a digitálně upravovat fotografie, používat různé druhy osvětlení. Naučí se i mediálně vystupovat, používat zvukovou techniku, tvořit dokumentární film a další náležitosti spojené s filmovým záznamem.

Přijímací talentové zkoušky se konají ve středu a ve čtvrtek 10. 1. a 11. 1. 2018, v případě nemoci pak 17. 1. 2018.

Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka Střední umělecké škole v Liberci s.r.o. do 30.11. 2017 osobně nebo poštou. Předpokládaný počet přijímaných žáků: 15 na Grafický design a 15 na Užitou fotografii a média.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Zde jsou k dispozici předvyplněné přihlášky

Podmínky přijímacího řízení:

Úvodní část: od 09.00 – 11.00 hodin

1. Vyplnění dotazníku

2. Rozřazovací test z AJ (nemá vliv na přijetí)

3. Test z českého jazyka    30 bodů
základní znalosti pravopisu českého jazyka a schopnost napsat smysluplný bezchybný text

4. Test všeobecných znalostí     30 bodů
základní znalosti z výtvarné kultury (umělecké slohy, nejznámější světoví a čeští umělci a architektonické objekty)

5. Krátký pohovor s každým uchazečem nad jeho domácími pracemi v průběhu praktické části

Praktická část: od 11.00 – 17.00 hodin (přestávka na oběd 12.30 -13.30 h.)

Kresba: 30 bodů

Zadání: kresba suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, apod.) na balicí papír – jednoduché zátiší s drapérií

Hodnocení: přesnost vidění (perspektiva), umístění do formátu (kompozice) a věrné zachycení motivu

Kreativní zadání: 30 bodů

Zadání: kresebné cvičení zaměřené na fantazii a tvořivost

(tužky, fixy i barevné, pastelky atd.)

Hodnocení: schopnost reagovat na zadané téma (vtip, nadhled, intelekt)

Modelování: 30 bodů

Zadání: modelování trojrozměrného objektu ze sochařské hlíny

Hodnocení: prostorové vidění a realističnost modelovaného předmětu

Domácí práce: 11.00 – 17.00 hodin průběžně pohovor s uchazeči 30 bodů

Téma: volné

Grafický design – každý uchazeč předloží alespoň 10 ks, vlastních vhodně upravených výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2.

Užitá fotografie a média – každý uchazeč předloží alespoň 5 ks, vlastních vhodně upravených výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2. Dále 10 ks vytištěných fotografií na A4, další fotografie i na CD či flashdisku, (NE NA MOBILU!!!)

Celkem 180 bodů

Dny otevřených dveří jsou v pátek 3. 11. 2017 od 9.00 do 17.00 sobotu 4. 11. 2017 od 9.00 do 16.00.

Nicméně dveře jsou otevřené stále a pro případné zájemce, kteří si chtějí školu prohlédnout, stačí se telefonicky domluvit. Při návštěvě ve dnech otevřených dveří budou mít možnost žáci i celé třídy navštívit jednotlivé ateliéry grafiky, sítotisku, počítačové třídy nebo fotoateliéru, kde je provedou naši studenti. Budou mít též možnost si   vyzkoušet   jednotlivé    výtvarné   techniky nebo se seznámit se špičkovými grafickými programy na PC. Prohlédnout si fotoateliér s technikou nasvěcování a klasickou fotokomoru pro analogové zpracování fotomateriálů (osvit negativu, vývojka, ustalovač).

Podle nařízení vlády Vyhláška 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základní, střední a vyšší odborné škole, zdravotní omezení v příloze č. 2, odstavec  9a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu.

KONTAKT  NA  ZÁSTUPKYNI ŘEDITELE:
ING. KOTĚŠOVCOVÁ PETRA

E-mail: kote.petra@seznam.cz

Telefon: 737 762 393