Přijímací řízení

Pro školní rok 2018/2019 nabízíme pro zájemce o studium dva výtvarné obory:

 

Grafický design, kód studia: 82-41-M/05

Užitá fotografie a média, kód studia: 82-41-M/02

Zde jsou k dispozici předvyplněné přihlášky

Přijímací řízení probíhá každý rok vždy v měsíci lednu. První kolo konání přijímacího řízení je stanoveno na středu 10. 01. 2018 a čtvrtek 11. 01. 2018, pro nemocné apod. na středu 17. 01. 2018. II. kolo pak bude ve 17. 04. a 18. 04. 2018. Uchazeč odevzdá  přihlášku ke studiu na umělecké škole řediteli  SUŠ do 30. listopadu 2018. Každý přihlášený uchazeč obdrží pozvánku s podmínkami a termínem konání přijímacího řízení. Pro přijímání žáků na naší školu probíhají hlavně talentové zkoušky.

Dny otevřených dveří jsou v pátek 3. 11. 2017 od 9.00 do 17.00 a v sobotu 4. 11. 2017 nebo na základě individuálního dohovoru kdykoliv.

Naše škola se zúčastní těchto burz vzdělávání:

FEDUCA Frýdlant v Čechách na základní škole Purkyňova (datum bude upřesněno)

AMOS Jablonec nad Nisou – pátek 06. 10. 2017 v Eurocentru

EDUCA Liberec – čtvrtek-sobota 12. 10. – 14. 10. 2017 ve sportovní aréně

QUO VADIS Česká Lípa v SOŠ a SOU v ulici 28. října (datum bude upřesněno)

VZDĚLÁVÁNÍ 2018-2019 Rumburk – pondělí – úterý 13. 11. – 14. 11. 2017 v Domě kultury

Pro školní rok 2018/2019 předpokládáme výši školného stejnou jako v tomto školním roce

od 28 000,- do 35 000,- Kč 34 000,- Kč SUŠ + 1 000,- Kč pro Spolek přátel SUŠ

Nižší školné budou platit ve školním roce 2018/2019 nejlepší uchazeči, kteří se umístí na prvních pěti místech při talentových zkouškách.

Poplatek za talentové zkoušky je stejný jako každý rok ve výši 600,- Kč

Podle nařízení vlády Vyhláška 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základní, střední a vyšší odborné škole, zdravotní omezení v příloze č. 2, odstavec  9a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení:

Úvodní část: od 09.00 – 11.00 hodin

1. Vyplnění dotazníku

2. Rozřazovací test z AJ (nemá vliv na přijetí)

3. Test z českého jazyka     30 bodů

4. Test všeobecných znalostí     30 bodů
základní znalosti z výtvarné kultury (umělecké slohy, nejznámější světoví a čeští umělci a architektonické objekty)

5. Krátký pohovor s každým uchazečem nad jeho domácími pracemi v průběhu praktické části

Praktická část: od 11.00 – 17.00 hodin (přestávka na oběd 12.30-13.30 h.)

Kresba: 30 bodů

Zadání: kresba suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, apod.) na balicí papír – jednoduché zátiší s drapérií

Hodnocení: přesnost vidění (perspektiva), umístění do formátu (kompozice) a věrné zachycení motivu

Kreativní zadání: 30 bodů

Zadání: kresebné cvičení zaměřené na fantazii a tvořivost

(tužky, fixy i barevné, pastelky atd.)

Hodnocení: schopnost reagovat na zadané téma (vtip, nadhled, intelekt)

Modelování: 30 bodů

Zadání: modelování trojrozměrného objektu ze sochařské hlíny

Hodnocení: prostorové vidění a realističnost modelovaného předmětu

Domácí práce: 11.00 – 17.00 hodin průběžně pohovor s uchazeči 30 bodů

Téma: volné

Grafický design – každý uchazeč předloží alespoň 10 ks, vlastních vhodně upravených výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2.

Užitá fotografie a média – každý uchazeč předloží alespoň 5 ks, vlastních vhodně upravených výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2. Dále 10 ks vytištěných fotografií na A4, další fotografie i na CD či flashdisku, (NE NA MOBILU!!!)

Celkem 180 bodů