Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

 

Pro školní rok 2017/2018 nabízíme pro zájemce o studium dva výtvarné obory:

Grafický design, kód studia: 82-41-M/05

Užitá fotografie a média, kód studia: 82-41-M/02

Zde jsou k dispozici předvyplněné přihlášky

Přijímací řízení probíhá každý rok vždy v měsíci lednu. První kolo konání přijímacího řízení je stanoveno na středu 11. 01. 2017 a čtvrtek 12. 01. 2017, pro nemocné apod. na středu 18. 01 .2017. II. kolo pak bude ve středu 26. 04. 2017. Uchazeč odevzdá  přihlášku ke studiu na umělecké škole řediteli  SUŠ do 30. listopadu 2016. Každý přihlášený uchazeč obdrží pozvánku s podmínkami a termínem konání přijímacího řízení. Pro přijímání žáků na naší školu probíhají hlavně talentové zkoušky.

Dny otevřených dveří jsou v pátek a sobotu 21. s 22. 10. 2016 od 9.00 do 17.00. nebo na základě individuálního dohovoru kdykoliv.

Naše škola se zúčastní těchto burz vzdělávání:

FEDUCA Frýdlant v Čechách – čtvrtek 06.10.2016 od 16.00 hodin na základní škole Purkyňova

AMOS Jablonec nad Nisou – pátek 07.10.2016 v Eurocentru

EDUCA Liberec – čtvrtek-sobota 13.-15.10.2016 ve sportovní aréně

QUO VADIS Česká Lípa – středa-čtvrtek 02.-03.11.2016 v SOŠ a SOU v ulici 28. října

VZDĚLÁVÁNÍ 2017-2018 Rumburk – pondělí-úterý 14.-15.11.2017 v Domě kultury

Pro školní rok 2017/2018 předpokládáme výši školného stejnou jako v tomto školním roce

od 28 000,- do 35 000,- Kč 34 000,- Kč SUŠ + 1 000,- Kč pro Spolek přátel SUŠ

Nižší školné budou platit ve školním roce 2017/2018 nejlepší uchazeči, kteří se umístí na prvních pěti místech při talentových zkouškách.

Poplatek za talentové zkoušky je stejný jako každý rok ve výši 600,- Kč

Podle nařízení vlády Vyhláška 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základní, střední a vyšší odborné škole, zdravotní omezení v příloze č. 2, odstavec  9a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení:

Úvodní část: od 09.00 – 11.00 hodin

1. Vyplnění dotazníku

2. Rozřazovací test z AJ (nemá vliv na přijetí)

3. Test z českého jazyka     30 bodů

4. Test všeobecných znalostí     30 bodů

5. Krátký pohovor s každým uchazečem nad jeho domácími pracemi v průběhu praktické části

Praktická část: od 11.00 – 17.00 hodin (přestávka na oběd 12.30-13.30 h.)

Kresba: 30 bodů

Zadání: kresba suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, apod.) na balicí papír – jednoduché zátiší s drapérií

Hodnocení: přesnost vidění (perspektiva), umístění do formátu (kompozice) a věrné zachycení motivu

Kreativní zadání: 30 bodů

Zadání: kresebné cvičení zaměřené na fantazii a tvořivost

(tužky, fixy i barevné, pastelky atd.)

Hodnocení: schopnost reagovat na zadané téma (vtip, nadhled, intelekt)

Modelování: 30 bodů

Zadání: modelování trojrozměrného objektu ze sochařské hlíny

Hodnocení: prostorové vidění a realističnost modelovaného předmětu

Domácí práce: 11.00 – 17.00 hodin průběžně pohovor s uchazeči 30 bodů

Téma: volné – každý uchazeč předloží alespoň 10 ks (GD), 5 ks (FM) vlastních vhodně upravených výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2. FM dále 10 ks vytištěných fotografií na A4, další fotografie i na CD či flashdisku,

(NE NA MOBILU!!!) GD – grafický design, FM – Užitá fotografie a média

Celkem 180 bodů