V1 KNIHOVNA

Exkurze do Krajské vědecké knihovny v Liberci – zadání:

1 – v knihovně vyplnit pracovní list (ve skupinách) a pořídit fotodokumentaci dané publikace

2 – stáhnout si formlulář (pracovní list pro svou skupinu) v e-podobě z webu školy a znovu vyplnit společně s vložením fotodokumentace

3 – odevzdat v pondělí 22/10/2018 v hodině ANJ (vytištěné či v e-podobě)

KNIHOVNA ENG – PRACOVNÍ LISTY