V4 – slohová práce na ČJL – do 7.1.2019

V příloze je zadání slohové práce pracovního postupu – zpracujte písemně na linkovaný papír, na vypracování práce je vymezeno 110 minut. Minimální rozsah písemné práce je 250 slov.

Témata slohových prací popisu pracovního postupu

teorie pracovního postupu: Popis pracovního postupu – teorie

Těším se na příspěvky.