V4 – světová literatura 1.pol.20.st

Francie, Anglie – 1.pol.20.st. – studijní materiál probíraného učiva

Francie, Anglie – 1.pol.20.st. – PDF verze

Rusko – 1.pol.20.st – PDF

Rusko – 1.pol.20.st

Německo, pražští Němci

Německo, pražští Němci – PDF

drama 1.pol. 20.st

drama 1.pol. 20.st -PDF

Termín písemného prověření – pátek 8.2.2019, nezapomeňte nastudovat kapitolu o Ztracené generaci, není součástí výše uvedených studijních materiálů.