Home » Předměty » MAT » Matematika 2. ročník tématický plán

Matematika 2. ročník tématický plán

  • Opakování 1. ročník
  • Funkce lineární a kvadratická
  • Mocniny s racionálním exponentem
  • Funkce exponenciální a logaritmická
  • Posloupnosti
  • Goniometrické funkce
  • Trigonometrie
  • Stereometrie
  • Pravděpodobnost
  • Statistika