Home » Předměty » MAT » Matematika – pomůcky na výuku

Matematika – pomůcky na výuku

Seznam pomůcek na hodinu matematiky.

Pro všechny studenty povinné.
  • Sešit (nejlépe bez linek, formát A4)
  • Psací potřeby – propiska nebo pero, tužky – 2B, H
  • Pravítko s ryskou
  • Rovné pravítko
  • Úhloměr
  • Kružítko
  • Kalkulačka – měla by kromě základních matematických operací umět n-té mocniny, odmocniny, sin, cos, tg, log, ln, faktoriál n! (X!)

Při hodině matematiky je zakázáno používat mobilní telefon, což zahrnuje i používání kalkulačky na mobilním telefonu.