Home » Předměty » TEK » Technické kreslení – tématický plán

Technické kreslení – tématický plán

  • Geometrické konstrukce v technickém kreslení
  • Pravoúhlé promítání
  • Perspektiva
  • Kosoúhlé promítání
  • Technické výkresy
  • Technický výkres strojnický
  • Technický výkres ve stavebnictví