Home » Předměty » FOT » V2

V2

Seriál: foto recept na přípravu libovolného pokrmu (vařený, pečený)

  • Vtipně, kreativně, jídlo musí vpadat na snímku lákavě, svěže, zajímavé aranžmá.
  • Seriál musí být řazen v přirozeném sledu jednotlivých okamžiků, má být kombinován ze záběrů různých velikostí (střídají se v něm detaily, polocelky a celky), zvětšovaných na jednotnou velikost snímku. Širší orientační záběry umožňují celkový přehled o charakteru i chronologii zobrazované události.
  • Pro seriál platí, že všechny snímky nikdy nemohou být stejně hodnotné: některé budou nutně lepší než jiné.
  • Nejhodnotnější by měly být ty snímky, které zachycují vrcholné nebo podstatné okamžiky děje či události.