Home » Předměty » FOT » V3

V3

Prodlužuji termín odevzdání ilustrací do 6.4.2020 – v zájmu kvality – využívejte konsultace.

Následuje cvičení „Plagiát“. To se bude odevzdávat 30.4.2020.

Konsultace jsou samozřejmostí. Ti, co se mi ještě neozvali, by tak měli učinit ve vlastním zájmu.

fotoatelier.cizek@email.cz