Home » Předměty » NAV-Mio » Uzavření klasifikace NAV — V4 GD

Uzavření klasifikace NAV — V4 GD

 

Pro uzavření klasifikace 4. ročníku je nutné:
• mít uzavřenou klasifikaci za 1. pololetí
• mít odevzdané 3 návrhové linie New Brew dle zadání
do 30. 4. 2020 odevzdat závěrečnou práci (New Brew) viz níže
Tip: https://littlegreta.co.uk/jarosov-brewery-crafting-a-new-visual-identity/

POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

• výstupem závěrečné práce je série tří pivních etiket
• etikety budou obsahovat veškeré povinné informace viz zadání
• finální návrh etiket bude adjustován na lahvi, a to jak zepředu, tak zezadu
• pro adjustaci použijte vlastní model lahve vytvořený v Illustratoru či Photoshopu (případně mockup s licencí)
• samotnou práci odevzdávejte v tiskovém PDF včetně zápatí (název práce / jméno a příjmení / datum)
• PDF posílejte na e-mail: mikolasek.sam@suslbc.cz, nejpozději do 30. 4. 2020

 

V případě jakýchkoliv nejasností mne kontaktujte,
buď na e-mail: mikolasek.sam@suslbc.cz
nebo telefonicky: (+420) 736 235 340