Home » Aktuality » Klasifikace PIS — 3. čtvrtletí

Klasifikace PIS — 3. čtvrtletí

 

Dobrý den,
děkuji všem, kteří mi zaslali vypracované čtvrtletní zadání!
Ti, kteří tak neučinili, nechť tak neprodleně učiní a to nejpozději do 25. 4. 2020
sic každý den navíc znamená snížení hodnocení o klasifikační stupeň.
26. 4. 2020 Vám zašlu hodnocení a zapíši známky do školy OnLine.
Od května budeme pokračovat v distanční výuce.

 

S pozdravem Sam Mikolášek