Home » Předměty » NAV-Mio » Scholastika

Scholastika

 

Předávám informace ze Scholastiky o jejíž prezentaci jsme bohužel přišli z důvodu korona virové krize.

Nastalá situace a uzavření škol nám nyní neumožňují osobní prezentaci Scholastiky — Vyšší odborné školy vizuální komunikace Vám a Vašim studentům, proto jsme spolu s hlavními pedagogy připravili on-line brožuru s informacemi ke školnímu roku 2020/2021 a videoprezentaci studijních oborů. Jednotlivé obory — produktový, grafický a motion design — představí designér Jan Čapek, grafičtí designéři Matěj Činčera & Jan Kloss a animátor Vít Zemčík. Zároveň tento ČTVRTEK, 7. května od 14 od 16 hod pořádáme pro zájemce o studium DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne formou online konference přes aplikaci Zoom.

S přátelským pozdravem,
MgA. Evžen Šimera, PhD.
ředitel školy