Home » Předměty » NAV-Mio » Závěrečná klasifikace

Závěrečná klasifikace

 

Dobrý den,
děkuji všem za zaslání závěrečné práce. Většina prací byla na dobré úrovni (některé práce byly vynikající, jiné slabší), nicméně všichni jste prospěli a tím i uzavřeli studium ze stěžejního (páteřního) předmětu Navrhování (NAV). Všem vám tímto gratuluji! Detailní hodnocení naleznete na Škola OnLine.

V dokonalé úctě váš
Sam Mikolášek