Home » hlavní-strana » Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Rozhodnutí ředitele školy o hygienických a protiepidemických pravidlech provozu školy od 1. 9. 2021 (pdf)

Vážení rodiče, milí studenti

Na začátku školního roku 2021/2022 proběhne tzv. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ. Jedná se o sérii tří testů, které budou provedeny ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Na základě výsledů tohoto testování ministerstvo stanoví další pravidla pro výuku a pobyt ve škole. V tuto chvíli platí, že studenti, zaměstnanci i další osoby musí mít ve všech společných prostorách školy nasazenou ochranu úst a nosu. Sundat ji je možné až po provedení testu a pouze ve třídě v průběhu výuky. Škola vytvořila soubor hygienických opatření (viz příloha). Prosím o důkladné prostudování a dodržování těchto pravidel.

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 9.00. Studenti se odeberou do svých kmenových tříd, kde zahájí výuku třídnickou hodinou. Nejprve bude proveden první screeningový test. Dále budou studenti seznámeni s rozvrhem, školním řádem a dalšími organizačními záležitostmi.

Testování nepodstupují studenti, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost:

  • očkování – 14 dní po druhé dávce (nejpozději 18. 8. 2021)
  • prodělání nemoci Covid19 – 180 dní po prvním pozitivním testu

(od 4. 3. 2021)

  • studenti, kteří předloží test provedený v odběrovém místě, test PCR platí 7 dní (od 25. 8. 2021), antigenní test platí 72 hodin (od 29. 8. 2021)

Potvrzení o očkování, prodělání nemoci a testy ukáží studenti třídnímu učiteli na začátku třídnické hodiny.

Prosím o předběžné informace o studentech, kteří jsou očkovaní anebo nemoc prodělali. Napište zástupkyni na e-mail: kotesovcova.petra@suslbc.cz nebo informujte pomocí MS Teams. Je to důležité kvůli přípravě seznamů a počtu testů. V případě, že nesouhlasíte s testování, také tuto skutečnost ohlaste předem. V tom případě musí mít student ochranu úst a nosu po celou dobu přítomnosti ve škole.

Přeji nám všem úspěšný a klidný školní rok 2021/2022.

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele