Home » hlavní-strana » Třídní schůzky zrušeny!

Třídní schůzky zrušeny!

Vzhledem ke zhoršující se situaci jsou zrušeny třídní schůzky, které se měly konat v úterý 16. 11. 2021. Informace o prospěchu studentů najdete v systému Škola OnLine. Čtvrtletní známky budou kombinovány se slovním hodnocením. V případě dotazů ke konkrétním předmětům je možné kontaktovat přímo jednotlivé vyučující. Kontakty naleznete na webových stránkách školy v záložce Studium → Pedagogové.