Home » Předměty » DVK-Wag

Rubrika: DVK-Wag

V1

Opakování „ Řecko – sochařství“ látku jste si připravovali sami. Ráda bych si zkontrolovala jak jste si poradili.

Odpovědi zaslat na e-mail do 10. 4. 2020

 • Uveď materiály, které se používají v sochařství starověkého Řecka
 • Vývoj sochařství v prehistorickém období
 • Vývoj sochařství v archaickém období
 • Co je kúros, popis – vývoj
 • Co je koré, popis
 • Dochované památky Athénského chrámu (5. st.př.n.l.)
 • Uveď reliéfní sochařskou výzdobu Diova chrámu v Olympii
 • Bronzař Myrón z Eleuthery + díla
 • Bronzař Polykleitos z Argu + díla
 • Co je kontrapost
 • Feidiás z Athén + díla
 • Sochařská výzdoba Parthenonu – uveď příklady
 • Jak se liší vývoj sochařství ve druhém klasickém období od předchozího
 • Skopas z ostrova Faru + dílo

Přikládám prezentace antického Říma – opsat nebo zkopírovat

DVK V1 – Římské umění (pdf)

V1 Antický Řím – Etruskové

Prezentace Antický Řím – Etruskové (pdf)

Přepsat do sešitu nebo zkopírovat.

Průřezové opakování pojmů, vypracovat a zaslat do 3.4.2020

(vysvětlit pojmy – význam)

 1. Venuše
 2. Co je matriarchát
 3. Menhir
 4. Mastaba
 5. Tutanchamon
 6. Anubis
 7. Zikkurat
 8. Lamašu
 9. Bráhmanismus
 10. Dromos
 11. Gigant
 12. Hieroglyf
 13. Kanelura
 14. Karyatida
 15. Kentaur
 16. Koré
 17. Kyklopské zdivo
 18. Metopa
 19. Sfinga
 20. Stúpa
 21. Tella
 22. Xoana
 23. Nefertiti
 24. Anch
 25. Poseidón

 

V1 do 27. 3. 2020

Malířství starověkého Řecka – malíři, vázové malířství (červenofigurový styl, černofigurový styl), malířské žánry.

Opakování: vypracujte a pošlete mi mailem do 27. 3. 2020

 • Co je polis?
 • Co je demokratismus?
 • Co je antropomorfismus?
 • Popiš hlavní prvky chrámu.
 • Jaké typy sloupů se používají – popiš jednotlivé typy.
 • Vyjmenuj dochované památky jednotlivých stylů.
 • Akropole – kdy vznikla, architekt, poradce, popiš jednotlivé části.
 • Jak vypadala podoba řeckého divadla, dochované památky?

Zadání práce V1

Vypracujte téma Sochařství starověkého Řecka.

 1. Prehistorické období
 2. Archaické období
 3. Klasické období

Vývoj, charakteristika, dochované památky včetně ukázek příkladů.