Home » Předměty » DVK-Wag

Rubrika: DVK-Wag

V1 zadání do 30. 4. 2020

Opakování : Antický ŘÍM“ do 30. 4. 2020

 1. Kdy a kým byl založen Řím
 2. Římské výboje
 3. Důsledky výbojů
 4. Vzpoury a povstání
 5. Co je principát a co dominát
 6. Zánik západořímské říše
 7. Mytologie: urči bohy- Cerera, Faun, Silvano, Saturn, Jupiter, Quirinus, Janus, Vesta, Juno, Minerva, Diana
 8. Kdo byli augurové, haruspikové, pontifikové, flaminiové, vestálky
 9. Jak vypadal oděv Římanů
 10. Život Římanů
 11. Vzdělání
 12. Kalendář

V1 zadání do 24. 4. 2020

Opakování “Antický Řím- Etruskové“, prezentaci jste dostali předminulý týden.

 1. Etruskové – kdy se objevují, kde, odkud.
 2. Města – jak vypadala, uveď příklad etruských měst.
 3. Na čem byla založena hospodářská prosperita.
 4. Politický rozmach: kdy, kde, důsledky
 5. Náboženství Etrusků
 6. Architektura – jaký se používal stavební materiál
 7. Popiš etruský chrám
 8. Popiš funkci a vzhled, rozlišení etruské hrobky
 9. Jak vypadal etruský dům
 10. Popiš posmrtný život Etrusků
 11. Architektura- užitkové stavby: uveď příklady
 12. Co je toskánský sloup
 13. Sochařství: materiály
 14. Sochařství: vyjmenuj památky
 15. Sochařství: sarkofágy-popiš, příklady
 16. Sochařství: portrét
 17. Malířství: technika, co se zobrazuje, kde se uplatňuje
 18. Užité umění: příklady
 19. Co je Buchero

Nekopírujte mi prezentace do písemky, ale vypracujte. A přestaňte si písemky kopírovat a přeposílat navzájem.

V1 do 17. 4. 2020

Starověké Řecko – malířství

 1. Kde se malířství uplatňovalo a v jaké podobě
 2. Uveď příklady malířů a jejich díla
 3. Vázové malířství: co je  AMFORA, HYDRA, OINOCHÉ, LÉKYTHOS, ALABASTRON, KRÁTER, KYLIX
 4. Co jsou DIPYLSKÉ VÁZY – jakým stylem byly zdobeny
 5. Popiš ORIENTÁLNÍ STYL – způsob výzdoby, náměty
 6. Co je ČERNOFIGUROVÝ STYL, příklad malíře a jeho díla
 7. Co je ČERVENOFIGUROVÝ STYL, autor
 8. Deskové a nástěnné malířství, jaké se uplatňují žánry, techniky
 9. Uveď příklad nástěnné mozaiky z Pompeí

Prosím neopisujte látku z prezentací, ale naučte se jí. Buďte sami k sobě poctiví.

V1

Opakování „ Řecko – sochařství“ látku jste si připravovali sami. Ráda bych si zkontrolovala jak jste si poradili.

Odpovědi zaslat na e-mail do 10. 4. 2020

 • Uveď materiály, které se používají v sochařství starověkého Řecka
 • Vývoj sochařství v prehistorickém období
 • Vývoj sochařství v archaickém období
 • Co je kúros, popis – vývoj
 • Co je koré, popis
 • Dochované památky Athénského chrámu (5. st.př.n.l.)
 • Uveď reliéfní sochařskou výzdobu Diova chrámu v Olympii
 • Bronzař Myrón z Eleuthery + díla
 • Bronzař Polykleitos z Argu + díla
 • Co je kontrapost
 • Feidiás z Athén + díla
 • Sochařská výzdoba Parthenonu – uveď příklady
 • Jak se liší vývoj sochařství ve druhém klasickém období od předchozího
 • Skopas z ostrova Faru + dílo

Přikládám prezentace antického Říma – opsat nebo zkopírovat

DVK V1 – Římské umění (pdf)

V1 Antický Řím – Etruskové

Prezentace Antický Řím – Etruskové (pdf)

Přepsat do sešitu nebo zkopírovat.

Průřezové opakování pojmů, vypracovat a zaslat do 3.4.2020

(vysvětlit pojmy – význam)

 1. Venuše
 2. Co je matriarchát
 3. Menhir
 4. Mastaba
 5. Tutanchamon
 6. Anubis
 7. Zikkurat
 8. Lamašu
 9. Bráhmanismus
 10. Dromos
 11. Gigant
 12. Hieroglyf
 13. Kanelura
 14. Karyatida
 15. Kentaur
 16. Koré
 17. Kyklopské zdivo
 18. Metopa
 19. Sfinga
 20. Stúpa
 21. Tella
 22. Xoana
 23. Nefertiti
 24. Anch
 25. Poseidón

 

V1 do 27. 3. 2020

Malířství starověkého Řecka – malíři, vázové malířství (červenofigurový styl, černofigurový styl), malířské žánry.

Opakování: vypracujte a pošlete mi mailem do 27. 3. 2020

 • Co je polis?
 • Co je demokratismus?
 • Co je antropomorfismus?
 • Popiš hlavní prvky chrámu.
 • Jaké typy sloupů se používají – popiš jednotlivé typy.
 • Vyjmenuj dochované památky jednotlivých stylů.
 • Akropole – kdy vznikla, architekt, poradce, popiš jednotlivé části.
 • Jak vypadala podoba řeckého divadla, dochované památky?

Zadání práce V1

Vypracujte téma Sochařství starověkého Řecka.

 1. Prehistorické období
 2. Archaické období
 3. Klasické období

Vývoj, charakteristika, dochované památky včetně ukázek příkladů.