Home » Předměty » EKO

Rubrika: EKO

Odevzdání samostatné práce V3

Milí studenti.

V pondělí 27. 4. 2020 jste měli odevzdat vypracovanou samostatnou práci. Děkuji všem kdo mi jí poslali, hodnocení dostali e-mailem. Pro ty, kdo práci neodevzdal prodlužuji termín do pondělí 4. 5. 2020. Kdo neodevzdá do pátku, získá z této práce nedostatečnou. Jedná se o tyto studenty: Kubíčková, Petr, Pokorný, Prokešová a Šírová

Tak posílejte.

Kotěšovcová

Zadání samostatné závěrečné práce V4

Milí studenti.

Protože se nám doba, kdy budeme studovat na dálku protahuje, tak potřebuji prověřit jak studujete dříve než se vrátíme do školy.

Rozhodla jsem se vám zadat samostatnou práci. Tato práce bude vaší poslední a jejím odevzdáním bude uzavřena klasifikace z ekonomiky. Posílám vám body, na které vypracujete odpovědi. Můžete čerpat ze studijních materiálů ale i z jiných dostupných zdrojů. V posledním bodu napište krátké zamyšlení a vlastní názor na současný stav a další vývoj naší a světové ekonomiky pod vlivem koronavirové pandemie.

Zadanou práci odevzdejte do pondělí 4. 5. 2020 na e-mail kotesovcova.petra@suslbc.cz .

Buďte zdrávi

Zadání samostatné práce pro V3

Milí studenti.

Protože se nám doba, kdy budeme studovat na dálku protahuje, tak potřebuji prověřit jak studujete dříve než se vrátíme do školy.

Rozhodla jsem se vám zadat samostatnou práci. Posílám vám body, na které vypracujete odpovědi. Můžete čerpat ze studijních materiálů ale i z jiných dostupných zdrojů. V posledním bodu napište krátké zamyšlení a vlastní názor na současný stav a další vývoj naší a světové ekonomiky pod vlivem koronavirové pandemie.

Zadanou práci odevzdejte do pondělí 27. 4. 2020 na e-mail kotesovcova.petra@suslbc.cz .

Buďte zdrávi

Petra Kotěšovcová

Samostatná práce z ekonomiky V3

zadání pro V4

OPAKOVÁNÍ: Daně, Finanční trh
Tato látka je již probrána. Písemná práce z těchto témat bude hned po mimořádném volnu.

NOVÉ UČIVO: Hospodářský cyklus, Klamavá reklama + Náklady obětované příležitosti

Tuto látku si nastudujte. Po mimořádném volnu na ní navážeme

zadání pro V3

OPAKOVÁNÍ:
Majetek podniku – oběžný a investiční, Zboží a jeho vlastnosti, Poptávka, Nabídka, Působení tržního mechanismu.
Tato látka je již probrána. Opakovat lze i podle otázek na konci každého materiálu. Písemná práce z těchto témat bude hned po mimořádném volnu.

NOVÉ UČIVO: Náklady, Hospodářský výsledek
Tuto látku si nastudujte. Po mimořádném volnu na ní navážeme.