Home » Předměty » EKO

Rubrika: EKO

zadání pro V4

OPAKOVÁNÍ: Daně, Finanční trh
Tato látka je již probrána. Písemná práce z těchto témat bude hned po mimořádném volnu.

NOVÉ UČIVO: Hospodářský cyklus, Klamavá reklama + Náklady obětované příležitosti

Tuto látku si nastudujte. Po mimořádném volnu na ní navážeme

zadání pro V3

OPAKOVÁNÍ:
Majetek podniku – oběžný a investiční, Zboží a jeho vlastnosti, Poptávka, Nabídka, Působení tržního mechanismu.
Tato látka je již probrána. Opakovat lze i podle otázek na konci každého materiálu. Písemná práce z těchto témat bude hned po mimořádném volnu.

NOVÉ UČIVO: Náklady, Hospodářský výsledek
Tuto látku si nastudujte. Po mimořádném volnu na ní navážeme.