FYZ

Fyzika – tematický plán

Metody fyziky, fyzikální veličiny a jednotky Kinematika – pohyb, rychlost, dráha, zrychlení a volný pád Newtonovy zákony, skládání sil Gravitační pole Tíha a beztížný stav Tření a valivý odpor Hybnost a impulz síly Práce a energie Mechanický tlak Mechanika tekutin…