Home » Předměty » FYZ

Rubrika: FYZ

Fyzika – tematický plán

 • Metody fyziky, fyzikální veličiny a jednotky
 • Kinematika – pohyb, rychlost, dráha, zrychlení a volný pád
 • Newtonovy zákony, skládání sil
 • Gravitační pole
 • Tíha a beztížný stav
 • Tření a valivý odpor
 • Hybnost a impulz síly
 • Práce a energie
 • Mechanický tlak
 • Mechanika tekutin
 • Jednoduché stroje
 • Termodynamika
 • Elektřina a megnetismus
 • Mechanické kmitání a vlnění
 • Optika
 • Fyzika atomu
 • Vesmír

Fyzika – pomůcky na výuku

Seznam pomůcek na hodinu fyziky.

Pro všechny studenty povinné.
 • Sešit formát A5
 • Psací potřeby – propiska nebo pero, tužky – 2B, H
 • Pravítko s ryskou
 • Kalkulačka

Při hodině fyziky je zakázáno používat mobilní telefon, což zahrnuje i používání kalkulačky na mobilním telefonu.