Home » Předměty » MAT

Rubrika: MAT

Písemka V2 17. 1. 2020

V pátek 17. 1. 2020 píšeme písemku z goniometrie.

Co se naučit:

 • sčítání a odčítání úhlů
 • převod stupňů na radiány a naopak
 • výpočet stran pomocí funkcí sin, cos, tg, cotg
 • průběh a vlastnosti funkce y=sinx a y=cosx

Prezentace goniometrie (PDF)

V2 exponenciální funkce a rovnice

Exponenciální funkce a rovnice (PDF)

Nezapomeňte v úterý 5. 11. 2019 odevzdat samostatnou práci (písemku) a bude druhý (poslední!) pokus na napsání písemky.

V1 22. 10. 2019 písemka

V úterý 22. 10. 2019 budeme psát písemku na množiny (výčet podmnožin, sjednocení, průnik) a určení čísel, zda jsou racionální nebo iracionální.

Matematika 2. ročník tématický plán

 • Opakování 1. ročník
 • Funkce lineární a kvadratická
 • Mocniny s racionálním exponentem
 • Funkce exponenciální a logaritmická
 • Posloupnosti
 • Goniometrické funkce
 • Trigonometrie
 • Stereometrie
 • Pravděpodobnost
 • Statistika

Matematika 1. ročník tématický plán

 • Opakování učiva ZŠ
 • Množiny
 • Čísla – přirozená, celá, racionální, reálná
 • Počítání se zlomky
 • Procenta
 • Intervaly
 • Mocniny
 • Druhá odmocnina
 • Mnohočleny
 • Lomené výrazy
 • Lineární funkce
 • Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Kvadratická funkce a její graf
 • Kvadratická rovnice a nerovnice
 • Geometrie – trojúhelník, čtyřúhelník, n-úhelník

Matematika – pomůcky na výuku

Seznam pomůcek na hodinu matematiky.

 

Pro všechny studenty povinné.

 

 • Sešit (nejlépe bez linek, formát A4)
 • Psací potřeby – propiska nebo pero, tužky – 2B, H
 • Pravítko s ryskou
 • Rovné pravítko
 • Úhloměr
 • Kružítko
 • Kalkulačka – měla by kromě základních matematických operací umět n-té mocniny, odmocniny, sin, cos, tg, log, ln, faktoriál n! (X!)

Při hodině matematiky je zakázáno používat mobilní telefon, což zahrnuje i používání kalkulačky na mobilním telefonu.