Home » Předměty » MAT

Rubrika: MAT

Matematika 2. ročník tématický plán

 • Opakování 1. ročník
 • Funkce lineární a kvadratická
 • Mocniny s racionálním exponentem
 • Funkce exponenciální a logaritmická
 • Posloupnosti
 • Goniometrické funkce
 • Trigonometrie
 • Stereometrie
 • Pravděpodobnost
 • Statistika

Matematika 1. ročník tématický plán

 • Opakování učiva ZŠ
 • Množiny
 • Čísla – přirozená, celá, racionální, reálná
 • Počítání se zlomky
 • Procenta
 • Intervaly
 • Mocniny
 • Druhá odmocnina
 • Mnohočleny
 • Lomené výrazy
 • Lineární funkce
 • Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Kvadratická funkce a její graf
 • Kvadratická rovnice a nerovnice
 • Geometrie – trojúhelník, čtyřúhelník, n-úhelník

Matematika – pomůcky na výuku

Seznam pomůcek na hodinu matematiky.

Pro všechny studenty povinné.
 • Sešit (nejlépe bez linek, formát A4)
 • Psací potřeby – propiska nebo pero, tužky – 2B, H
 • Pravítko s ryskou
 • Rovné pravítko
 • Úhloměr
 • Kružítko
 • Kalkulačka – měla by kromě základních matematických operací umět n-té mocniny, odmocniny, sin, cos, tg, log, ln, faktoriál n! (X!)

Při hodině matematiky je zakázáno používat mobilní telefon, což zahrnuje i používání kalkulačky na mobilním telefonu.