Home » Předměty (Stránka 2)

Rubrika: Předměty

Obhajoby návrhových linií PM

 

15. 5. 2020 proběhnou obhajoby návrhových linií praktické maturitní zkoušky!
• připravte si adjustovaný skicovní materiál dokumentující vývoj práce viz zadání PM (pokyny pro řešení)
• kdo se nedostaví (řádně omluven) či nesplní požadované podmínky bude z konání PM vyloučen
• 12. 5. bude možné v budově školy konzultovat případně vytisknout návrhy PM
• jinak platí vše viz e-mail ze 7. 4. a informace uvedené níže

 

V2 zadání do 3. 5. 2020

Opakování „ Základní osvětlovací postupy v ateliéru“ do 3. 5. 2020

 1. Směr světla
 2. Velikost světelného zdroje
 3. Tvrdé a měkké světlo
 4. Svícení v ateliéru- hlavní světlo
 5. Svícení v ateliéru – doplňkové světlo
 6. Rembrandtovské svícení
 7. Butterfly
 8. Loop
 9. Short lightning
 10. Broad lightning

V1 do 29. 4. 2020

Téma: „ Čtyři listy diáře“ do 29. 4. 2020

V2

„Recept“ do 26. 4. 2020 a „Typografický portrét“ do 8. 5. 2020

Nové téma „Typografický portrét“, úkolem je vystihnout stěžejní charakteristiku pouze typografickými prostředky s dominantní funkcí písma. Vyberte si malíře, sochaře nebo architekta a pokuste se pomocí písma vyjádřit charakter osobnosti, styl jeho tvorby (každý umělec je stylem své tvorby charakteristický, podle které jej bezpečně poznáme). Předpokladem je dobrá znalost vámi zvoleného umělce. K typografickému portrétu přiložte jméno a stručnou charakteristiku osoby, které se váš typoportrét bude týkat.

Formát typoportrétu 30x30cm, charakteristika není součástí formátu, ta je pro mě, abych poznala, kterého umělce jste zpracovali.

Viz ukázka:

V1 grafici zadání do 7. 5. 2020

„Děti a jejich svět“ do 7. 5. 2020

Konečně uzavírám termín dětí, ať to máme kompletní.

V2 zadání do 7. 5. 2020

Téma práce „OKO“ do 7. 5. 2020

Pokuste se vyjádřit pomocí zobrazení oka nebo očí různé nálady, emoce, můžete pracovat s líčidly.

V1 zadání do 30. 4. 2020

Opakování : Antický ŘÍM“ do 30. 4. 2020

 1. Kdy a kým byl založen Řím
 2. Římské výboje
 3. Důsledky výbojů
 4. Vzpoury a povstání
 5. Co je principát a co dominát
 6. Zánik západořímské říše
 7. Mytologie: urči bohy- Cerera, Faun, Silvano, Saturn, Jupiter, Quirinus, Janus, Vesta, Juno, Minerva, Diana
 8. Kdo byli augurové, haruspikové, pontifikové, flaminiové, vestálky
 9. Jak vypadal oděv Římanů
 10. Život Římanů
 11. Vzdělání
 12. Kalendář

V2

Prezentace „Žánry“, okopírovat nebo opsat.

Fotografické žánry (pdf)

V2 zadání do 30. 4. 2020

Opakování: „Počátky uplatnění fotografie ve vědě“.  Do 30. 4. 2020

 1. Kdo je autorem nejstarší mikrofotografie řezu stonkem rostliny.
 2. E. Purkyně: jak a čím ovlivnil vývoj fotografie
 3. Uveď jména vědců, kteří studovali působení rentgenových paprsků ve fotografii.
 4. S. Vráz: život a dílo
 5. V. Frič: život a dílo
 6. Böhm: život a dílo
 7. Karel Šmirous: život a dílo
 8. Co je autochrom.

V1

Prezentace „Historie módní fotografie 60. A 70. léta“.

Okopírovat nebo opsat.

Historie fotografie-60.,70. leta (pdf)