Home » Předměty » PIS-Mio

Rubrika: PIS-Mio

Klasifikace PIS — 3. čtvrtletí

 

Dobrý den,
děkuji všem, kteří mi zaslali vypracované čtvrtletní zadání!
Ti, kteří tak neučinili, nechť tak neprodleně učiní a to nejpozději do 25. 4. 2020
sic každý den navíc znamená snížení hodnocení o klasifikační stupeň.
26. 4. 2020 Vám zašlu hodnocení a zapíši známky do školy OnLine.
Od května budeme pokračovat v distanční výuce.

 

S pozdravem Sam Mikolášek

 

Klasifikační test V2 FM + V3 — 3. čtvrtletí

 

Klasifikujte přiloženou ukázku písem viz link pod příspěvkem!
Odpovědi ve tvaru 1. odpověď, 2. odpověď, …, zašlete na e-mail: mikolasek.sam@suslbc.cznejpozději do 20. 4. 2020!
Klasifikace: 1 chyba = 1, 2 chyby = 2, …, správná odpověď na bonusovou otázku maže jednu špatnou odpověď.

 

P. S. Buďte mazaní!
🦊 — Co se stane, když mu to nepošlu na poslední chvíli? Dá se PDF otevřít i jinak? O jakých tipech to mluvil minule…

Klasifikace_pisma.pdf

 

V2 FM + V3 — změny ve výuce

 

Vážení studenti,
předně mi dovolte popřát vám a vašim blízkým mnoho zdraví a síly nejen fyzické, ale i (a to především) psychické. Nepodléhejte trudomyslnosti a využijte naplno vzniklé situace — doplňte a dokončete vše co vám chybí (především ve škole), tvořte, čtěte knihy, v rámci možností sportujte a vzdělávejte se! Pro účely konzultací či v případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat na školním e-mailu: mikolasek.sam@suslbc.cz.

Vše dobře dopadne!

A nyní k samotným změnám:

PRAKTICKÁ TYPOGRAFIE
• časový plán je tímto narušen, ne však ohrožen
• vlastní brožuru PT do konce školního roku stihneme

Individuální zadání — KLASIFIKACE PÍSMA
• oprašte znalosti z 1. ročníku
• nastudujte si problematiku klasifikace písma
• každý absolvent naší školy by měl umět klasifikovat (zařadit) písmo!
• v případě dlouhodobějšího trvání přerušení výuky vám na toto téma zadám individuální test
• v případě krátkodobého přerušení výuky vám test na toto téma zadám ve škole
Tip: TOP kniha na toto téma: SOLPERA, Jan. Klasifikace typografických písem latinkových: Classification of typefaces of Latin origin. Praha: Revolver Revue ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, 2019. Revolver Revue. ISBN 978-80-7622-000-3.
TOP web na toto téma: http://www.typo.cz/databaze/pravidla-a-nazvoslovi/klasifikace-pisem/

 

S pozdravem Sam Mikolášek