Home » Předměty » PPT

Rubrika: PPT

V1 zadání od 24. 4. 2020

„Proporce“ , samostudium   24. 4. – 29. 4. 2020

Kresba  tužkou  30. 4.  – 6. 5.,  hodnocení  7.5  – 13. 5.

V tomto termínu si pečlivě nastudujte a zapište další  kompoziční princip a aktivně pracujte s obrázky a textem v přiloženém PDF, kde máte zároveň i odpovědi.

Proporce (pdf)

Vaším úkolem bude vyhledat nějaký předmět kolem vás a všímat si, jak je zakomponovaný v prostoru ve  VZTAHU k proporcím ostatních předmětů. Do skicáku jej do předkresleného obdélníkového rámečku  spolu ostatními okolními tvary nakreslete tak, aby byl dominantou prostoru a umístěný na zlatý řez. Můžete stínovat tužkou apod., jak jste zvyklí z hodin PRK.  Vznikne vám prostorová kresba. Komponujte konkrétní prostor, ne podle fotografie. S předměty podle potřeby pohybujte. Zdravím vás a doufám, že nafotografované práce mně opět pošlete.

V1

„Protiklady  a  souzvuky“ , samostudium   16. – 23. 4. 2020

V tomto termínu si pečlivě nastudujte a zapište další  kompoziční princip a aktivně pracujte s obrázky, kde máte zároveň i odpovědi.

Sami kolem sebe vyhledávejte podobné příklady protikladů. Do vašich skicáků  jich minimálně 5 samostatně  zapište. Pro výuku na dálku přikládám PDF.

Zdravím vás a doufám, že ti, co mně neodevzdali 2 práce, tak ještě učiní. B.P.

Protiklady a souzvuky (pdf)

V2

„Skicujeme dění kolem nás“

Termín  odevzdání: do 27. dubna

Přikládám informace grafikům  a návod  k práci v PDF souboru.

PPT Skicujeme dění kolem nás (pdf)

Hodnocení  a komentáře k fotografiím opět  v týdnu po skončení práce v době od 27. 4. do 1. 5. 2020. Zatím eviduji jednu neodevzdanou práci.

Zdravím vás všechny. Jakékoliv dotazy, připomínky, můžeme opět řešit mailem.

 

V1

Hodnocení vašich odevzdaných prací v termínu od 6. 4. do 10. 4. 2020.

V tomto týdnu budu individuálně hodnotit vaše práce a odpovídat na vaše další případné otázky a připomínky.

Zdravím.

GRT 2

Informace pro ty, kteří mají podanou přihlášku do soutěže ex librisů:

Kája bude posílat digitální grafiku, bylo by dobré ji tisknout na čtvrtku ve dvou exemplářích.

Ti, co chtěli tisknout linoryt, tak to nestihneme. Takže zbývá jedině digitální autorská grafika. Pokud se rozhodnete, dejte vědět ( jen ti, co jsou přihlášeni do soutěže a poslali přihlášku). V tom případě bych poslala individuálně na váš mail podmínky k soutěži. Káje jsem je už poslala.

Dnes jsem komunikovala s Prahou a zatím neuvažují o změně odevzdání prací. Ale soutěž prý proběhne a bude nakonec výhodou, že letos bude virtuální.

Adame, zatím na tě nemám kontakt, pro tvůj linoryt zajdu do školy a pošlu ti ho.

Zdravím vás

V2

Hodnocení vašich odevzdaných prací a anotací v termínu od 31. 3. do 3. 4. 2020.

V tomto týdnu budu individuálně hodnotit vaše práce a přihlížet k jejich anotacím, komentářům a odpovídat na vaše další případné  otázky a připomínky.

Zdravím vás

V1

„Symetrická a asymetrická kompozice“

Dokončení a odevzdání dvou prací do 3. 4. 2020.

Milí prváčci,  bylo by dobré, kdybyste vaše kompozice po skončení práce nafotili  na mobil či fotoaparát, přetáhli a poslali na můj   školní mail   petruzelova.blanka@suslbc.cz

Budu tak mít zpětnou vazbu a přehled nad tím, jak si vedete a zda-li  vše dokončujete. V případě dotazů pište. Zdravím vás všechny a přeji šikovné ruce a inspiraci při zdolávání mých úkolů.

V2 termín odevzdání

„Hranol hrou, slož si vlastní postavičku“

dokončení a odevzdání  prací do 30. 3. 2020.

Milí grafici,  blíží se termín posílání vašich prací, které jste vytvářeli pro matematiku a VYP zároveň.  Chtěla jsem vás vyzvat k tomu, abyste se pokusili práce vyfotografovat a poslat na můj školní mail petruzelova.blanka@suslbc.cz (do komu dejte i vyroubalova.darja@suslbc.cz, ať nám to přijde oběma)

Budu tak mít zpětnou vazbu a přehled nad tím, jak si vedete a zda-li  vše dokončujete. V případě dotazů pište. Zdravím vás všechny a přeji šikovné ruce a inspiraci při fotografování. Práce budu hodnotit až ve škole, jelikož vyžadují prohlédnutí  z více stran, děkuji za pochopení. Zdravím

V1

„Symetrická a asymetrická kompozice“ pokračování

Zdravím, v tuto chvíli byste měli mít za sebou načerpání a zapsání informací týkající se KOMPOZICE a SYMETRIE A  ASYMETRIE  VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ a v neposlední řadě skici k variantám řešení vašeho zadaného úkolu.

Zde více Symetrická a asymetrická kompozice pokračování (pdf)

V2

„Hranol hrou, slož si vlastní postavičku“

Milí studenti,

Zdravíme vás k vám domů a přejeme kromě zdraví i zdárné zvládání úkolů, které se k vám nyní pohrnou.

Tento úkol je propojením matematiky a výtvarné přípravy.

Výtvarné přípravy se bude týkat nápad a výtvarné řešení v technice, matematiky se týká geometrie a zvládnutí konstrukce pláště tělesa a proto známky budou dvě.

 

Zadání úkolu za VYP (fotografové) a PPT (grafici)

Navrhněte šest postaviček, bytostí, zvířat apod.  Při kresbě na první hranol nakreslete vždy hlavu s krkem, na druhý hranol tělo s rukama a na třetí hranol nohy. Takto postupujte až do konečného pokreslení jednotlivých, postupně na sebe navazujících dílů pláště hranolu. Vtip bude v tom, že při otáčení umístěných slepených hranolů na špejli, budou vaše bytosti měnit tvar v závislosti polohy otáčené strany. Původní tvary tak budou získávat nové hlavy, ruce……..tvary budou hybridovat a měnit se v nové překvapivé celky. Tak s chutí do toho, těším se na výsledky.

Technika a realizace

  1. Návrh tužkou do skicáku či na listy papíru
  2. Realizace kresby perem a tuší či barevnými a černobílými fixy, barevnými propiskami, akvarelovými fixy, je možná kolorace anilínkami, pastelkami, zkrátka i kombinovanými technikami. Práce musí být graficky čistá, barvy vpité do čtvrtky, ne vrstvy akrylu či tempery. Nic nezmačkat. Pokud by se tak stalo, barevnou verzi překopírovat na jinou čtvrtku, pokud máte doma takové možnosti, zbytečně se nepohybovat ve městě kvůli kopírování. Vše dělejte jen doma. Na závěr všechny 3 díly se propíchnou a umístí na špejli na středovou osu, aby byly díly přesně vedle sebe.

Pozn.:  Na ukázku motivů může posloužit např. vystřihovánka navržená grafiky pro děti, kterou mám při ruce, vystříhla jsem části a nafotila mobilem, zdravím

úkol inspirace (pdf)

Zadání za matematiku

Zkonstruujte plášť šestibokého hranolu a slepte.

Podstava – pravidelný šestiúhelník (2x), r = a = 3,5 cm

Strany – obdélníky (6x), a = 3,5 cm, v = 5 cm

Plášť bude v celku přidejte si 1 cm na záložky, které slouží ke slepení. Lepte nejlépe Herkulem.

Když budete mít plášť hotový, všechny hrany podle pravítka špičkou kružítka nařízněte – lépe se vám papír zlomí do hrany a nepokrčí se (nesmíte udělat skrz!, jen povrch)

Ještě před lepením udělejte otvor na špejli a grafické zpracování.

Celkem na špejli budou tři hranoly (původně jste měli tvořit ve skupinkách, nyní každý sám)

Na zhotovení a vytvoření máte 14 dní (do 31. 3. 2020) odevzdání dle situace osobně ve škole nebo na email pošlete fotku.

hranol prezentace (pdf)

Prezentaci si přečtěte a přepište první čtyři snímky do sešitu matematiky.

Už teď se těším na výsledky vaší práce, přeji hodně inspirace Darja Vyroubalová

Pokud budete mít dotazy napište na email vyroubalova.darja@suslbc.cz