Home » Předměty » TECF-Wag

Rubrika: TECF-Wag

Zadání práce pro V2

Najděte a definujte co je velký detail postavy, detail, polodetail, polocelek, celek, velký celek včetně fotografických příkladů.

Vysvětlit a definovat zlatý řez ve fotografii.

Zadání práce pro V1

Naučit se a z opakovat

  • princip negativního procesu,
  • obecnou citlivost,
  • barevnou citlivost,
  • zrnitost,
  • rozlišovací schopnost,
  • rozměry a balení negativních materiálů.

Hned jak bude zahájen provoz školy, budeme psát písemné opakování.