Home » Předměty » TVF

Rubrika: TVF

V2

Opakování „Fotografie jako dokument“, odpovědi zaslat na e-mail do 10. 4. 2020

 • Čím byla v počátcích dokumentární fotografie ovlivněna.
 • Co bylo smyslem
 • Uveď první dokumentaristy a čím se zabývali.
 • Uveď první sešitové fotosoubory a jejich autory.
 • Jak se proměnily principy amatérské fotografie.
 • Otto Bielfield (1817) život a dílo
 • Ignác Kranzfelder (1849-1930) život a dílo
 • František Duraz (1852-1931)

Je nutné dodělat témata, která máme probraná a tak je musíme zopakovat.

V1

Opakování „Fotografická studie pohybu a Fotografie v popředí sociálního a revolučního zápasu“.

 • Edweard James Muybridge – jak se zasloužil o rozvoj pohybové fotografie, jaké používal přístroje, popiš techniku záznamu.
 • Kdo je autorem fotopušky, uveď rok vzniku.
 • Který fotograf se zabýval fotografováním čápů.
 • Uveď prvního autora snímku blesku
 • Uveď autora prvního snímku střely
 • Co je světová hospodářská krize, kdy vznikla a jak ovlivnila vývoj fotografie.
 • Uveď jména fotografů, kteří se zapojili do boje proti krizi.
 • Dorothea Langeová – život a dílo.
 • August Sander – život a dílo.

Odpovědi zaslat na e-mail do 10. 4. 2020

Módní fotografie  – přikládám prezentaci, opsat nebo zkopírovat

TVF V1 – Módní fotografie – 20. léta (pdf)

V2

Písemné opakování kapitoly „Počátky novinářské fotografie“. (Zasláno minulý týden).

Vypracovat a poslat na e-mail do 4.3.2020

Zadání:

 • Uveď rok, kdy byly poprvé zveřejněn novinové články s

fotografiemi.

 • Uveď rok a autora fotografické reportáže „velkého požáru v Hamburku“.
 • Uveď jména fotografů, kteří se podíleli jako zpravodajci na zachycení „Krymské války“.
 • Mathew Brady
 • Alexander Gardner
 • Co umožnil vynález telefotografie a kdy?
 • Vysvětli pojem sociální fotografie, jak ovlivnila evropské státy.
 • Uveď jména českých fotografů, kteří se zabývali sociální fotografií.
 • Zlatý věk fotografie – humanistická fotografie (vysvětli o co se jedná, uveď zakládající členy).
 • Uveď jména válečných fotografů.
 • Kdy a kým se začal používat barevný fotografický materiál.

 

V1

Zpracovat život a dílo:

 • Leslie Krims (1943),
 • Bernard Plossu (1945),
 • Linda Benedict – Jones (1942)

 

Přidat do sešitu k předchozí látce do kapitoly: Fotografie jako moderní jazyk.

V2

Shrnutí a zároveň opakování:  Vývoj reportážní fotografie

Novinářská fotografie – prezentace (pdf)

přepsat do zápisků

V1

Fotografie jako moderní sdělení

Fotografie jako moderní jazyk – úvod (pdf)

Zpracuj život a dílo:

 • Charles Harbutt (1935-2015),
 • Ralph Gibson (1939),
 • Duane Michals (1932)

Zadání práce V2

Vyhledat a vypracovat zásady novinářské fotografie.

Zadání práce V1

Dohledat a vypracovat život a dílo

 • Markéty Luskačové (1944),
 • Martine Franckové (1938-2012),
 • Yousufa Carsche (1908-2002).

Včetně obrazových ukázek jejich tvorby.