Home » Předměty » TVF

Rubrika: TVF

V2 zadání do 30. 4. 2020

Opakování: „Počátky uplatnění fotografie ve vědě“.  Do 30. 4. 2020

 1. Kdo je autorem nejstarší mikrofotografie řezu stonkem rostliny.
 2. E. Purkyně: jak a čím ovlivnil vývoj fotografie
 3. Uveď jména vědců, kteří studovali působení rentgenových paprsků ve fotografii.
 4. S. Vráz: život a dílo
 5. V. Frič: život a dílo
 6. Böhm: život a dílo
 7. Karel Šmirous: život a dílo
 8. Co je autochrom.

V1

Prezentace „Historie módní fotografie 60. A 70. léta“.

Okopírovat nebo opsat.

Historie fotografie-60.,70. leta (pdf)

V2 zadání do 24. 4. 2020

Opakování: „Fotografování jako záliba“ do 24. 4. 2020

 • V kterých společenských vrstvách se touto fotografií zabývali a za jakým účelem.
 • Uveď jména prvních českých fotočasopisů pro amatéry.
 • Vývoj fototechniky určoval vývoj fotografie – jak?
 • Kluby fotografů amatérů- vznik: proč?, kde, členové, kdy.
 • Neorganizovaní fotografové – kdy, o co se jedná, způsob práce.
 • Kdy se konal první mezinárodní salon a kde, účastníci.
 • Antonín Stifter: život a dílo
 • Josef Václav Sládek: život a dílo
 • Karel Dvořák: život a dílo
 • Josef Feyfar: život a dílo
 • Bohumil Střemcha: život a dílo
 • Jaroslav Petrák: život a dílo
 • Alfons Mucha: život a dílo

Podívejte se také na TECF V2. Máte tam připraveno opakování a prezentaci.

V1 zadání do 24. 4. 2020

Opakování : „Věcnost v Čechách a Experimentální výtvarný proud“  do 24. 4. 2020

 • Vysvětli pojem „Magický realismus“, kteří fotografové jej používají, jak se promítl do zobrazení ve fotografii.
 • Kde vzniká „experimentální výtvarný proud“, čeho se týká, čím je ovlivněn.
 • EL LIsickij: život a dílo
 • Alexander Rodčenko: život a dílo
 • Jaromír Funke: život a dílo
 • Jaroslav Rössler: život a dílo
 • Karel Teige: život a dílo

Přikládám prezentaci: Módní fotografie 40. a 50. léta, opsat nebo zkopírovat.

Historie módní fotografie 40. a 50. léta (pdf)

V2 do 17. 4. 2020

Pokračování opakování: FOTO JAKO DOKUMENT

 • Ferdinand Velc (1864-1920) – život a dílo
 • Josef Pírka (1861-1942) – život a dílo
 • Rudolf Bruner Dvořák (1864-1921) – život a dílo
 • Josef Seidl (1859-1935) – život a dílo
 • Jan Kříženecký (1868-1921) – život a dílo

 

Prosím snažte se látku naučit a pak vypracovat text, pracujete pro sebe, tak nepodvádějte sami sebe tím, že látku opíšete ze sešitu, nebo z prezentace. Děkuji

V1 do 17. 4. 2020

Písemné opakování:  HLEDÁNÍ NOVÉHO POHLEDU

 • Man Ray (život a dílo)
 • László Moholy Nagy (život a dílo)
 • Co znamená „Nová věcnost“ ve fotografii
 • Paul Strand (život a dílo)
 • Edward Weston (život a dílo)
 • Josef Sudek (život a dílo)
 • Albert Renger Patzsch (život a dílo)
 • Karel Blossfeldt (život a dílo)

Prosím snažte se látku naučit a pak vypracovat text, pracujete pro sebe, tak nepodvádějte sami sebe tím, že látku opíšete ze sešitu.

Přikládám prezentaci: Módní fotografie 30. Léta – okopírovat nebo opsat

Historie módní fotografie – 30. léta (pdf)

V2

Opakování „Fotografie jako dokument“, odpovědi zaslat na e-mail do 10. 4. 2020

 • Čím byla v počátcích dokumentární fotografie ovlivněna.
 • Co bylo smyslem
 • Uveď první dokumentaristy a čím se zabývali.
 • Uveď první sešitové fotosoubory a jejich autory.
 • Jak se proměnily principy amatérské fotografie.
 • Otto Bielfield (1817) život a dílo
 • Ignác Kranzfelder (1849-1930) život a dílo
 • František Duraz (1852-1931)

Je nutné dodělat témata, která máme probraná a tak je musíme zopakovat.

V1

Opakování „Fotografická studie pohybu a Fotografie v popředí sociálního a revolučního zápasu“.

 • Edweard James Muybridge – jak se zasloužil o rozvoj pohybové fotografie, jaké používal přístroje, popiš techniku záznamu.
 • Kdo je autorem fotopušky, uveď rok vzniku.
 • Který fotograf se zabýval fotografováním čápů.
 • Uveď prvního autora snímku blesku
 • Uveď autora prvního snímku střely
 • Co je světová hospodářská krize, kdy vznikla a jak ovlivnila vývoj fotografie.
 • Uveď jména fotografů, kteří se zapojili do boje proti krizi.
 • Dorothea Langeová – život a dílo.
 • August Sander – život a dílo.

Odpovědi zaslat na e-mail do 10. 4. 2020

Módní fotografie  – přikládám prezentaci, opsat nebo zkopírovat

TVF V1 – Módní fotografie – 20. léta (pdf)

V2

Písemné opakování kapitoly „Počátky novinářské fotografie“. (Zasláno minulý týden).

Vypracovat a poslat na e-mail do 4.3.2020

Zadání:

 • Uveď rok, kdy byly poprvé zveřejněn novinové články s

fotografiemi.

 • Uveď rok a autora fotografické reportáže „velkého požáru v Hamburku“.
 • Uveď jména fotografů, kteří se podíleli jako zpravodajci na zachycení „Krymské války“.
 • Mathew Brady
 • Alexander Gardner
 • Co umožnil vynález telefotografie a kdy?
 • Vysvětli pojem sociální fotografie, jak ovlivnila evropské státy.
 • Uveď jména českých fotografů, kteří se zabývali sociální fotografií.
 • Zlatý věk fotografie – humanistická fotografie (vysvětli o co se jedná, uveď zakládající členy).
 • Uveď jména válečných fotografů.
 • Kdy a kým se začal používat barevný fotografický materiál.

 

V1

Zpracovat život a dílo:

 • Leslie Krims (1943),
 • Bernard Plossu (1945),
 • Linda Benedict – Jones (1942)

 

Přidat do sešitu k předchozí látce do kapitoly: Fotografie jako moderní jazyk.