Home » Předměty » ZEB

Rubrika: ZEB

Zadání práce

  • (konkurence, predace, parazitismus, symbióza, protokooperace, kooperace).
  • Po mimořádném volnu bude písemka.


Téma: Člověk ničí i napravuje.
  • Vyhledejte a popište případ ničení přírody člověkem. Zaměřte se také na nápravu těchto škod.
Termín odevzdání: První vyučovací hodina po mimořádném volnu.
Rozsah: 2 A4. Na papíru a nebo na mail: kotesovcova.petra@suslbc.cz