Home » EU 3 — K.R.O.K Rop severovýchod

EU 3 — K.R.O.K Rop severovýchod

K.R.O.K. Komplexnost, Reálná praxe, Odbornost, Kvalita

Regionální operační program NUTSII Severovýchod r.č.: CZ.1.13/4.2.00/36.01279

Cílem projektu je zkvalitnění a inovace pracovního prostředí stěžejních oborových předmětů výuky, tak aby se výrazně posílilo postavení absolventů Střední umělecké školy v Liberci (SUŠ) v oboru grafický design, užitá fotografie a media v rámci zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce a zvýšila se tak úspěšnost během dalšího studia na vysokých školách uměleckého zaměření. Prioritou projektu je zajištění rovných příležitostí při uplatnění na trhu práce a zvýšení šancí na úspěch v navazujícím studiu.

Projekt se opírá o tři základní pilíře, které tvoří komplexní neoddělitelný celek:

  1. Efektivní odborná výuka odpovídající potřebám reálné praxe.
  2. Reálná praxe ve školním grafickém studiu již během studia na SUŠ.
  3. Zprostředkování pomoci, konzultací, přednášek a prezentací ze strany odborné veřejnosti, týkající se navazujícího studia a uplatnění v praxi.

Ad. 1:  Odborná výuka na odborné škole musí respektovat požadavky a podmínky neustále se proměňujícího oboru grafický design, užitá fotografie a media (měnící se přístupy, postupy, technické a technologické vybavení, atd.) Absolvent musí být v ideálním případě schopen plynulého přestupu ze školy do praxe nebo na další navazující studium. Škola jako instituce je proto povinna ho na tento krok plně připravit a poskytnout mu odpovídající potřebné znalosti a dovednosti. Projekt napomůže v rámci inovace zajistit odpovídající technologické a technické aspekty tohoto stěžejního pilíře.

Ad. 2: Škola by měla zprostředkovat studentům možnost zapojení do odborné praxe. Za tímto účelem již na naší škole existuje školní grafické studio, kde mají studenti možnost pracovat na reálných zakázkách a seznamovat se s potřebami veřejného prostoru. Tato činnost je zahrnuta do jejich praxe a zvyšuje zásadně procento uplatnění našich absolventů v praxi. Vybavení učebny, která dosud slouží jako grafické studio však neodpovídá současným potřebám trhu a dostupným technologiím. Cílem projektu je nadále zkvalitňovat tuto službu (poskytování odborné praxe) studentům případně absolventům, tak aby byly i nadále naplňovány požadavky odborné praxe.

Ad. 3: Škola jako vzdělávací instituce by měla studenty kromě praxe připravit i na možnost navazujícího studia na VŠ. Plní pomocnou funkci asistenta, který pomůže studentovi připravit strategii dalšího vzdělávání. Připraví pro studenta prostor pro rozhodování, cílenou přípravu a realizaci záměru. Cílem projektu je tento bod technicky a technologicky podpořit (tj. v nově vybavené učebně pořádat přednášky předních českých odborníků v oboru grafiky a designu, kteří většinou také učí na vysokých školách; studenti tak budou moci získat znalosti a dovednosti, které jim usnadní splnění příjímacích zkoušek na VŠ a následné další studium).

Tyto tři pilíře tvoří stabilní základy pro úspěšné začlenění absolventů naší školy do reálného života. Nabízí řešení problému, před kterým stojí všichni absolventi po ukončení střední školy.  Zaručuje optimální vybavenost a připravenost absolventů jak pro potřeby oborové praxe, tak pro další navazující studium.

Projekt lze charakterizovat následujícími klíčovými termíny.

Komplexnost, Reálná praxe, Odbornost, Kvalita

Proto jsme pro něj zvolili také název K.R.O.K. Nechť tento projekt usnadní první kroky nebo je prvním důležitým krokem do života našich absolventů.