Home » Informace pro zájemce o studium na naší škole

Informace pro zájemce o studium na naší škole

Základní informace
Pro žáky devátých tříd!

Od školního roku 2011/2012 vyučujeme dva studijní obory:
  • Grafický design, 82-41-M/05 (již dvacátý druhý rok) GD
  • Užitá fotografie a média, 82-41-M/02 FM

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. je výtvarnou školou se zaměřením na grafický design, počítačovou grafiku, webdesign, multimediální tvorbu, fotografickou tvorbu klasickou i digitální, fotodesign, média a film. Absolventi najdou široké uplatnění v grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách, v TV nebo ve své firmě.

Studenti GD i FM budou připraveni k práci v grafických studiích. Studenti FM budou navíc umět profesionálně fotografovat portrét, krajinu,  reportáž,  výtvarnou  i produktovou  fotografii  klasickou   analogovou   metodou  v    návaznosti   na digitální. Dále pracovat s grafickými softwary, tvořit www stránky (graficky ne programováním), připravit audiovizuální program. Pracovat s filmovým záznamem, navrhnout fotografické publikace,   reprodukovat    umělecké   objekty,   retušovat   a digitálně upravovat fotografie, používat různé druhy osvětlení. Naučí se i mediálně vystupovat, používat zvukovou techniku, tvořit dokumentární film a další náležitosti spojené s filmovým záznamem.

Pro školní rok 2019/2020 nabízíme pro zájemce o studium dva výtvarné obory:

 

Grafický design, kód studia: 82-41-M/05

Užitá fotografie a média, kód studia: 82-41-M/02

Zde je k dispozici předvyplněná přihláška

Přijímací řízení probíhá každý rok vždy v měsíci lednu. První kolo konání přijímacího řízení je stanoveno na středu 9. 01. a čtvrtek 10. 01. 2019 , pro nemocné apod. na středu 16. 01. 2019.  Uchazeč odevzdá  přihlášku ke studiu na umělecké škole řediteli  SUŠ do 30. listopadu 2018. Každý přihlášený uchazeč obdrží pozvánku s podmínkami a termínem konání přijímacího řízení. Pro přijímání žáků na naší školu probíhají hlavně talentové zkoušky.

Dny otevřených dveří jsou v pátek 19. 10. 2018 a v sobotu 20. 10. 2018 od 9.00 do 16.00 nebo na základě individuálního dohovoru kdykoliv.

Při návštěvě ve dnech otevřených dveří budou mít možnost žáci i celé třídy navštívit jednotlivé ateliéry grafiky, sítotisku, počítačové třídy nebo fotoateliéru, kde je provedou naši studenti. Budou mít též možnost si vyzkoušet jednotlivé výtvarné techniky nebo se seznámit se špičkovými grafickými programy na PC. Prohlédnout si fotoateliér s technikou nasvěcování a klasickou fotokomoru pro analogové zpracování fotomateriálů (osvit negativu, vývojka, ustalovač).

Naše škola se zúčastní těchto burz vzdělávání:

FEDUCA Frýdlant v Čechách na základní škole Purkyňova (datum bude upřesněno)

AMOS Jablonec nad Nisou – pátek 05. 10. 2018 v Eurocentru

EDUCA Liberec – čtvrtek-sobota 11. 10. – 13. 10. 2018 ve sportovní aréně

ŠKOLA DĚČÍN – čtvrtek 18. 10. 2018

Pro školní rok 2019/2020 předpokládáme výši školného od 29 000,- do 36 000,- Kč

(35 000,- Kč SUŠ + 1 000,- Kč pro Spolek přátel SUŠ)

Nižší školné budou platit ve školním roce 2019/2020 nejlepší uchazeči, kteří se umístí na prvních pěti místech při talentových zkouškách.

Poplatek za talentové zkoušky je stejný jako každý rok ve výši 600,- Kč

Podle nařízení vlády Vyhláška 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základní, střední a vyšší odborné škole, zdravotní omezení v příloze č. 2, odstavec  9a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení:

Úvodní část: od 09.00 – 11.00 hodin

1. Vyplnění dotazníku

2. Rozřazovací test z AJ (nemá vliv na přijetí)

3. Test z českého jazyka     30 bodů

4. Test všeobecných znalostí     30 bodů
základní znalosti z výtvarné kultury (umělecké slohy, nejznámější světoví a čeští umělci a architektonické objekty)

5. Krátký pohovor s každým uchazečem nad jeho domácími pracemi v průběhu praktické části

Praktická část: od 11.00 – 17.00 hodin (přestávka na oběd 12.30-13.30 h.)

Kresba: 30 bodů

Zadání: kresba suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, apod.) na balicí papír – jednoduché zátiší s drapérií

Hodnocení: přesnost vidění (perspektiva), umístění do formátu (kompozice) a věrné zachycení motivu

Kreativní zadání: 30 bodů

Zadání: kresebné cvičení zaměřené na fantazii a tvořivost

(tužky, fixy i barevné, pastelky atd.)

Hodnocení: schopnost reagovat na zadané téma (vtip, nadhled, intelekt)

Modelování: 30 bodů

Zadání: modelování trojrozměrného objektu ze sochařské hlíny

Hodnocení: prostorové vidění a realističnost modelovaného předmětu

Domácí práce: 11.00 – 17.00 hodin průběžně pohovor s uchazeči 30 bodů

Téma: volné

Grafický design – každý uchazeč předloží alespoň 10 ks, vlastních vhodně upravených výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2.

Užitá fotografie a média – každý uchazeč předloží alespoň 5 ks, vlastních vhodně upravených výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2. Dále 10 ks vytištěných fotografií na A4, další fotografie i na CD či flashdisku, (NE NA MOBILU!!!)

Celkem 180 bodů

Podle nařízení vlády Vyhláška 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základní, střední a vyšší odborné škole, zdravotní omezení v příloze č. 2, odstavec  9a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu.

KONTAKT  NA  ZÁSTUPKYNI ŘEDITELE:
ING. KOTĚŠOVCOVÁ PETRA

E-mail: kote.petra@seznam.cz

Telefon: 737 762 393