Plán ICT

Plán ICT bude upraven

Škola má specifické odborné zaměření (GD a FM) a výuka je z velké části soustředěna na využívání PC. Z tohoto především vychází plán ICT.

Plán ICT (PDF)

Stávající stav:

SUŠ Liberec

Celkem

Celkový počet žáků ve škole

100

Celkový počet pedagogických pracovníků

15

Počet proškolených

pedagogů

na úrovni

Z

15

P0

P1

P

S

Celkový počet učeben

12

12

Počet počítačových učeben

2

2

Počet odborných pracoven

5

5

Počet učeben všeobecných předmětů s PC

4

4

Celkový počet PC ve škole + server

49+1

50

Počet pracovních stanic v  počítačové učebně PC 1 (PC)

16

16

Počet pracovních stanic v  počítačové učebně PC 2 (Notebook)

14

14

Počet PC + multimedia v učebnách

4

4

Počet pracovních stanic určených pro učitele – sborovna, ředitel, zástupce

6

6

Počet pracovních stanic v dalších prostorách – kancelář, jídelna, výchovný poradce

5

5

Tablety k výuce

3

3

Stávající HW:

Učebny,třídy,

kabinety, ?

Přípojná

místa

Pracovní

stanice

Stáří pracovních

stanic

Předpokládané datum

ukončení provozu

4 běžné učebny

Učebna 1 – V1

wifi

0

Učebna 1 – V2

wifi

0

Učebna 2 – V3

wifi

0

Učebna 3 – V4

wifi

1

4

odborné učebny

Fotografie

wifi

0

Grafika I.

wifi

0

Grafika II.

0

0

Učebna VYN

3 + wifi

1

Počítačová učebna – SUŠ

16+1+wifi

16+1

Sborovna -SUŠ

1 + wifi

2

Kancelář – SUŠ

2

2

Ředitelna – SUŠ

1

1

Učebna VYN

1

1

jídelna

1

1

Ekonomické oddělení – SUŠ

1

1

Periferie: tablet

3

3

tiskárny

6

6

skenery

2

2

Multimediální učebna V4

Interaktivní tabule smart board, data projektor, audio

Data projektor

4

Stávající stav SW – SUŠ

Aplikace

Řešení – žák

Řešení – pedagog

Možnost tisku

Žák / učitel

Textový editor

OpenOffice.org Writer

OpenOffice.org Writer

Ano/Ano

Tabulkový editor

OpenOffice.org  Calc

OpenOffice.org  Calc

Ano/Ano

Grafický editor

Adobe CS 2, Corel Graphic Suite X5

Adobe CS 2, Corel Graphic Suite X5,

Ano/Ano

Ukládání dat

USB, file server, SD

USB, CD, DVD, file server, SD

Webový prohlížeč

Internet Explorer, Mozilla Firefox

Internet Explorer, Mozilla Firefox

Ano/Ano

Poštovní schránka

ne

ne

Editor webových stránek

GoLive, PS PAD

GoLive, PS PAD

Prostor pro webovou prezentaci

V rámci školních www stránek

V rámci školních www stránek

Klient elektronické pošty

Webové rozhraní

Webové rozhraní,

Outlook express

Ano/Ano

Výukové programové

vybavení

Jak se co dělá.

dtpstudio

Jak se co dělá.

dtpstudio

Ne/Ano

Informační zdroje

Způsob zajištění přípojných míst v budově školy: V budově SUŠ Liberec, Sladovnická 309 je  ?……………….., strukturovaná kabeláž, 100 Mbps Způsob zajištění serverových služeb: Windows NT server 2003 Způsob zajištění připojení do internetu: Bezdrátový okruh , přenosová rychlost 6 Mb/s , s datovým limitem

Plnění standardů:

Kritérium

Stav plnění

SUŠ

Počet pracovních stanic na počet žáků

ANO

Připojení k internetu

ANO

SW a možnost tisku

ANO

Ukládání dat

ANO

Elektronická pošta

ANO

Webové prezentace

ANO

Antivirová ochrana

ANO

Prezentační technika

ANO

Přípojné místo v každé učebně

ANO

Cílový stav  HW ke konci školního roku 2011/2012

Učebny,třídy,

kabinety, ?

Přípojná

místa

Pracovní

stanice

Stáří pracovních

stanic

Předpokládané datum

ukončení provozu

4 běžné učebny

Učebna 1 – V1

wifi

1

Učebna 1 – V2

wifi

1

Učebna 2 – V3

wifi

1

Učebna 3 – V4

wifi

1

4

odborné učebny

Fotografie

wifi

0

Grafika I.

wifi

0

Grafika II.

wifi

0