Home » Studijní obory

Studijní obory

Studijní obor podle klasifikace kmenových oborů vzdělání: Střední odborná škola (SOŠ)

Studijní obor — studijní kód:       82-41-M/05 — Grafický design (GD)

                                                    82-41-M/02 — Užitá fotografie a média (FM)

Délka studia:      4 roky

Výše školného:  45 000 Kč/rok

Ukončeni:           Maturitní zkouškou

SUŠ byla akreditována MŠMT ČR do sítě škol, předškolních a školských zařízení dne 20. 06. 1993.

Datum poslední změny zařazení 30.08.2010, pod č.j.: 10 928/2010-21

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. je výtvarnou školou  se zaměřením na grafický design, počítačovou grafiku,  webdesign, fotografickou tvorbu, film, animace a média. Absolventi najdou široké uplatnění v grafických ateliérech, tiskárnách, reklamních agenturách, v tisku a TV nebo ve vlastní firmě. Samozřejmě mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách spíše humanitního a výtvarného zaměření.

Výuka všeobecných a odborných předmětů

Ve výuce klademe důraz především na maturitní předměty, Český a Anglický jazyk ve zvýšené pětihodinové dotaci.Tyto dva předměty jsou součástí tzv. státní maturity, kterou konájí všichni středoškolští studenti. Ve výuce odborných předmětů musí studenti zvládnout v 1. a 2. ročníku základy výtvarných technik a fotografování. Ve vyšších ročnících pak figurální kresbu, výtvarné navrhování PC grafiku, design a webdesign. Fotografové pak veškeré záležitosti související s fotodesignem, filmovou tvorbou, animacemi a scénáristikou Těmto dovednostem přispívá nejnovější PC vybavení a používaný software (Adobe CS6, After Efects, Sony Vegas). Vybavení odborných učeben odpovídá zaměření naší školy. Grafická dílna pro hlubotiskové techniky, litografii a sítotisk, fotokomora a fotoateliér. Nejdůležitější z maturitních předmětů je pak praktická maturita, na které studenti pracují cca 15 dnů a musí ji úspěšně obhájit před maturitní komisí. Současně pak studenti matutují z Dějin výtvarné kultury a Technologie.Tyto předměty jsou součástí naší vlastní maturitní zkoušky.

Další odborné aktivity

Studenty čekají během čtyř let studia také další aktivity. Každé jaro vyjíždí 1. – 3. ročník na výtvarný kurz do našeho zařízení ve Filipově u Rumburku. Hlavní náplní je kresba, malba, fotografování v přírodě a filmové pořizování dokumentů z kurzu. První ročníky jezdí na harmonizační kurz v měsíci září. Podle zájmu a finančních možností organizujeme jazykové zájezdy hlavně do Anglie a dále pak exkurze za výtvarnými památkami a do galerií v České republice (tyto jsou povinné a pro studenty zdarma v rámci školného). Kromě toho mají studenti i další příležitosti naučit se organizovat a instalovat výstavy.