O škole

Základní informace
Pro žáky devátých tříd!

Od školního roku 2011/2012 vyučujeme dva studijní obory:
  • Grafický design, 82-41-M/05 (již dvacátý druhý rok) GD
  • Užitá fotografie a média, 82-41-M/02 FM

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. je výtvarnou školou se zaměřením na grafický design, počítačovou grafiku, webdesign, multimediální tvorbu, fotografickou tvorbu klasickou i digitální, fotodesign, média a film. Absolventi najdou široké uplatnění v grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách, v TV nebo ve své firmě.

Studenti GD i FM budou připraveni k práci v grafických studiích. Studenti FM budou navíc umět profesionálně fotografovat portrét, krajinu,  reportáž,  výtvarnou  i produktovou  fotografii  klasickou   analogovou   metodou  v    návaznosti   na digitální. Dále pracovat s grafickými softwary, tvořit www stránky (graficky ne programováním), připravit audiovizuální program. Pracovat s filmovým záznamem, navrhnout fotografické publikace,   reprodukovat    umělecké   objekty,   retušovat   a digitálně upravovat fotografie, používat různé druhy osvětlení. Naučí se i mediálně vystupovat, používat zvukovou techniku, tvořit dokumentární film a další náležitosti spojené s filmovým záznamem.

Přijímací talentové zkoušky se konají ve středu a ve čtvrtek 11. a 12. 1 .2017, v případě nemoci pak 18. 1. 2017.

Přihlášky podávají zákonní zástupci žáka Střední umělecké škole v Liberci s.r.o. do 30.11. 2016 osobně nebo poštou. Předpokládaný počet přijímaných žáků: 15 na Grafický design a 15 na Užitou fotografii a média. Další informace k přijímacímu řízení jsou v rubrice „Nabídka studia“.

Dny otevřených dveří jsou v pátek a sobotu 21. s 22. 10. 2016 od 9.00 do 17.00.

Nicméně dveře jsou otevřené stále a pro případné zájemce, kterí si chtějí školu prohlédnout, stačí se telefonicky domluvit. Při návštěvě ve dnech otevřených dveří budou mít možnost žáci i celé třídy navštívit jednotlivé ateliéry grafiky, sítotisku, počítačové třídy nebo fotoateliéru, kde je provedou naši studenti. Budou mít též možnost si   vyzkoušet   jednotlivé    výtvarné   techniky nebo se seznámit se špičkovými grafickými programy na PC. Prohlédnout si fotoateliér s technikou nasvěcování a klasickou fotokomoru pro analogové zpracování fotomateriálů (osvit negativu, vývojka, ustalovač).

KONTAKT  NA  ZÁSTUPKYNI ŘEDITELE:
ING. KOTĚŠOVCOVÁ PETRA

E-mail: kote.petra@seznam.cz

Telefon: 737 762 393