Home » Pedagogové

Pedagogové

K — klasické předměty
T — technicky zaměřené
R — ruční tvorba
D — digitální tvorba
T — tělesná výchova
TU — třídní učitel/ka

Jméno E-mail Předměty
Brátová Staňková Jana, Mgr. stankova.jana@suslbc.cz
ČJL
LHS
Hunterová Jana, MgA. hunterova.jana@suslbc.cz
FOT
Chládková Monika, Mgr. chladkova.monika@suslbc.cz
DVK
TEC
TU
PRK
Ištvánek Jiří, Ing. istvanek.jiri@suslbc.cz
POG
Kotěšovcová Petra, Ing. kotesovcova.petra@suslbc.cz
CHE
ZEB
EKO
Macajová Eva, Ing. Bc. macajova.eva@suslbc.cz
TEV
Mašek Ondřej, BcA. masek.ondrej@suslbc.cz
MMP
Matějková Gadasová Petra, MgA. gadasova.petra@suslbc.cz
SIT
LIT
ASIT
Mikolášek Sam, MgA. mikolasek.sam@suslbc.cz
POG
PIS
FIK
TU
VYN
Nosek Lukáš, Mgr. nosek.lukas@suslbc.cz
ANJ
Nováková Zuzana, Mgr. novakova.zuzana@suslbc.cz
TU
ANJ
Petruželová Blanka, Mgr. petruzelova.blanka@suslbc.cz
PRK
PPT
AGRT
GRT
Princ Jiří princ.jiri@suslbc.cz
FOT
Riegerová Lucie, Mgr. riegerova.lucie@suslbc.cz
ČJL
LHS
Sadílek Pavel, Ing. sadilek.pavel@suslbc.cz
MMP
Soldán Jakub, MgA. soldan.jakub@suslbc.cz
MMP
Švácha Zdeněk sus@suslbc.cz
OBN
Vašíčková Iva, Ing.
reditelka@suslbc.cz
FYZ
TEK
MAT
Wagnerová Eva wagnerova.eva@suslbc.cz
DVK
TEC
TVF
PIS
TU
ZAF
Zenkl Jiří, Mgr. zenkl.jiri@suslbc.cz
TEC
FD
NPC