Home » SPUŠ

SPUŠ

Členská schůze SPUŠ 6.3.2023

zápis z jednání

Členská schůze SPUŠ

Jménem výboru Spolku přátel umělecké školy v Liberci, z. s. Vás srdečně zvu na Členskou schůzi, která se bude konat 9. 2. 2023 v 16:15 v prostorách tělocvičny Střední umělecké školy v Liberci. Prosím najděte si čas a přijďte!!! V návaznosti na důležitý projekt školy, je potřeba zvolit nový výbor a schválit změny ve stanovách. Volební hlas má vždy každý učitel, student a jeho zákonný zástupce. K usnášení schopnosti schůze je vždy potřeba nadpoloviční většiny hlasů.
Pokud nebudete moci přijít osobně, je možné odevzdat vyplněnou plnou moc nebo jí naskenovanou poslat předsedovi spolku.
V příloze zasílám program schůze.
S přáním krásného dne
Ing. Petra Kotěšovcová – předseda spolku

Pozvánka na schůzi

Návrh výboru SPUŠ

stanovy
zápis SPUŠ