Přípravný kurz k talentovkám

Opět začínáme v novém školním roce 2018/2019!

 

Přípravný kurz kresby uchazečů o studium výtvarných oborů na střední školu bude probíhat každé úterý od 17:00 do 19:00 a to v období od 25. 9. do 18. 12. 2018.

Kurz začne v přízemí v grafické dílně naší školy.

Po dohodě na mailové adrese  blanka.petruzelova@seznam.cz je  možné nastoupit do kurzu kdykoliv během konání kurzu.

Na 1. hodinu kurzu si přineste s sebou přezůvky a kreslící potřeby, měkkou tužku a plastickou gumu.

Na hodiny  je zapotřebí dorazit 10 min. před začátkem výuky, abychom mohli začínat včas všichni najednou a stačili  se připravit na hodinu.

Další kreslící pomůcky budeme řešit individuálně  v průběhu kurzu podle pokynů učitele s ohledem na zkušenosti žáka.

Papíry pro kresbu, hlínu na modelování a špachtle poskytuje škola.

Pokud má žák zájem pouze o přípravu na modelování, vyřešíme dle vašeho zájmu.

Náplní kurzu je připravit žáka na věcnou kresebnou studijní kresbu, modelování podle předmětného modelu v hlíně a poskytnutí informací ke kreativnímu úkolu z navrhování. Během kurzu zároveň probíhají individuální konzultace nad  zadanými domácími cvičeními či samostatnými kresebnými, grafickými a fotografickými pracemi mimo rámec kurzu a na závěr informace k adjustaci prací k přijímacímu řízení.

Cena kurzu: 60 Kč/hod od nástupu do kurzu, platba dle dohody.

Předběžná přihláška se  nevyplňuje, stačí kontaktní mailová adresa uchazeče a termín 1. návštěvy na hodině.

Případný zájem o kurz potvrďte prosím na uvedené mailové adrese, těším se na vás

Blanka Petruželová, v Liberci dne 28. 8. 2018.

KONZULTACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM – OBOR UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA
Konzultace poskytuje MgA. Jan Čížek,  vyučující předmětu Fotografická tvorba.

Pokud máte o konzultaci zájem, kontaktujte jej na telefonním čísle 777130309.

Konzultace probíhají ve dnech – úterý, čtvrtek a pátek.