Home » Co a proč u nás studovat

Co a proč u nás studovat

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o. je výtvarnou školou  se zaměřením na grafický design, počítačovou grafiku,  webdesign, fotografickou tvorbu, film, animace a média.

Absolventi najdou široké uplatnění v grafických ateliérech, tiskárnách, reklamních agenturách, v tisku a TV nebo ve vlastní firmě.

Samozřejmě mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách spíše humanitního a výtvarného zaměření.

Naše škola nabízí dva studijní obory Grafický design (GD) a Užitá fotografie a média (FM)

Výuka všeobecných předmětů

Ve výuce klademe důraz především na maturitní předměty, Český a Anglický jazyk ve zvýšené pětihodinové dotaci. Tyto dva předměty jsou součástí tzv. státní maturity, kterou konají všichni středoškolští studenti.

Odborných předmětů

Ve výuce odborných předmětů musí studenti zvládnout v 1. a 2. ročníku základy výtvarných technik a fotografování.

Ve vyšších ročnících pak figurální kresbu, výtvarné navrhování PC grafiku, design a webdesign.

Fotografové se naučí veškeré záležitosti související s fotodesignem, filmovou tvorbou, animacemi a scenáristikou. Těmto dovednostem přispívá nejnovější PC vybavení a používaný software (Adobe CS6, After Efects, Sony Vegas).

Vybavení odborných učeben odpovídá zaměření naší školy. Grafická dílna pro hlubotiskové techniky, litografii a sítotisk, fotokomora a fotoateliér.

Nejdůležitější z maturitních předmětů je praktická maturita, na které studenti pracují cca 15 dnů a musí ji úspěšně obhájit před maturitní komisí.

Současně studenti maturují z Dějin výtvarné kultury a Technologie. Tyto předměty jsou součástí naší vlastní maturitní zkoušky.

Další odborné aktivity

Studenty čekají během čtyř let studia také další aktivity.

V září jezdí první ročníky na harmonizační kurz.

Na jaře vyjíždí 1. – 3. ročník na výtvarný kurz do našeho zařízení ve Filipově u Rumburku. Hlavní náplní kurzu je kresba, malba, fotografování v přírodě a filmové pořizování dokumentů z kurzu.

Podle zájmu a finančních možností organizujeme jazykové zájezdy hlavně do Anglie a dále pak exkurze za výtvarnými památkami a do galerií v České republice (tyto jsou povinné a pro studenty zdarma v rámci školného).

Kromě toho mají studenti i příležitost naučit se organizovat a instalovat výstavy.