Home » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme pro zájemce o studium dva výtvarné obory:

 

Grafický design, kód studia: 82-41-M/05

Užitá fotografie a média, kód studia: 82-41-M/02

Zde je k dispozici přihláška

Přijímací řízení probíhá každý rok vždy v měsíci lednu. První kolo konání přijímacího řízení je stanoveno na středu 5. 01. a čtvrtek 6. 01. 2022, pro nemocné apod. na středu 12. 01. 2022.  Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu na umělecké škole řediteli  SUŠ do 30. listopadu 2021. Každý přihlášený uchazeč obdrží pozvánku s podmínkami a termínem konání přijímacího řízení. Pro přijímání žáků na naší školu probíhají hlavně talentové zkoušky.

Dny otevřených dveří se uskuteční v pátek 22. 10. 2021 a sobotu 23. 10. 2021 od 9.00 do 15.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Naše škola se zúčastní těchto burz vzdělávání:

FEDUCA Frýdlant v Čechách na základní škole Purkyňova

AMOS Jablonec nad Nisou

EDUCA proběhne 14 – 16. 10. 2021

ŠKOLA DĚČÍN

Pro školní rok 2022/2023 předpokládáme výši školného od 31 000,- do 36 000,- Kč

(35 000,- Kč SUŠ + 1 000,- Kč pro Spolek přátel SUŠ)

Nižší školné budou platit ve školním roce 2022/2023 nejlepší uchazeči, kteří se umístí na prvních pěti místech při talentových zkouškách.

Poplatek za talentové zkoušky je ve výši 500,- Kč

Podle nařízení vlády Vyhláška 211/2010 o soustavě oborů vzdělávání v základní, střední a vyšší odborné škole, zdravotní omezení v příloze č. 2, odstavec  9a) Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,  vyžadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení:

Úvodní část: od 09.00 – 11.00 hodin

1. Vyplnění dotazníku

2. Rozřazovací test z AJ (nemá vliv na přijetí)

3. Test z českého jazyka     30 bodů

4. Test všeobecných znalostí     30 bodů
základní znalosti z výtvarné kultury (umělecké slohy, nejznámější světoví a čeští umělci a architektonické objekty)

5. Krátký pohovor s každým uchazečem nad jeho domácími pracemi v průběhu praktické části

Praktická část: od 11.00 – 17.00 hodin (přestávka na oběd 12.30-13.30 h.)

Kresba: 30 bodů

Zadání: kresba suchým kresebným materiálem (tužka, uhel, apod.) na balicí papír – jednoduché zátiší s drapérií

Hodnocení: přesnost vidění (perspektiva), umístění do formátu (kompozice) a věrné zachycení motivu

Kreativní zadání: 30 bodů

Zadání: kresebné cvičení zaměřené na fantazii a tvořivost

(tužky, fixy i barevné, pastelky atd.)

Hodnocení: schopnost reagovat na zadané téma (vtip, nadhled, intelekt)

Modelování: 30 bodů

Zadání: modelování trojrozměrného objektu ze sochařské hlíny

Hodnocení: prostorové vidění a realističnost modelovaného předmětu

Domácí práce: 11.00 – 17.00 hodin průběžně pohovor s uchazeči 30 bodů

Téma: volné

Grafický design – každý uchazeč předloží alespoň 10 ks, vlastních výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2. Práce budou v paspartě (papírovém rámečku) nebo nalepené na větším formátu čtvrtky. (NE SROLOVANÉ!!!)

Užitá fotografie a média – každý uchazeč předloží alespoň 5ks vlastních výtvarných prací, nejlépe na formátu A3, A2. Práce budou v paspartě (papírovém rámečku) nebo nalepené na větším formátu čtvrtky (NE SROLOVANÉ!!!).  Dále 10ks fotografií vytištěných na fotografickém papíru A4, další fotografie i na CD či flashdisku. (NE NA MOBILU!!!)

 

Celkem 180 bodů

Doporučená konfigurace výpočetní techniky pro studenty (pdf)