Vítejte na stránkách Střední umělecké školy

Pro vstup na výstavu klikněte 

Informace pro zájemce o studium na naší škole

Skicování a fotografování v ZOO

Slunečné dny a znovuotevření liberecké Zoo nabídly možnost, vyrazit v červnu se skicáky a fotoaparáty do liberecké ZOO. Zde jsou naše výsledky 2. ročníku.

Návrat do školy

Vážení rodiče, milí studenti.

Od pondělí 24. 5. 2021 nastává prezenční výuka. Ale protože v pondělí a úterý se píší didaktické testy čtvrtého ročníku, jsou na tyto dny změny v rozvrhu. Ty najdete v kolonce Změny ve výuce a v MS Teams.

Těšíme se na vás!

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Projekt zdi

Tento projekt vznikl na základě výuky DVK prvního ročníku, kdy jsme se studenty jistý čas věnovali starověké Číně. A protože jsem chtěla, aby neseděli stále doma a nějak tvůrčím způsobem se zapojili, vznikl tento nápad. Tím vzniklo mnoho zajímavých fotografií z rodných míst dětí na téma „Vyfoť si svou zeď. Odezva studentů byla velice kladná, od několika jsem dostala tolik fotodokumentace, že se stěží vybíralo. Tím velice děkuji studentům za spolupráci. Mgr. Monika Chládková (Dějiny výtvarné kultury) 

 

Praktická výuka

Vážení rodiče, milí studenti.

Od 26. 4. 2021 je povolena účast studentů na praktickém vyučování. V týdnu od 26. 4. 2021 proběhnou klauzurní práce třetího ročníku. V následujícím týdnu (od 3. 5. 2021) se pak rozběhne praktická výuka pro všechny ročníky podle upraveného rozvrhu. Upravený rozvrh bude zveřejněn na stránkách školy i v MS Teams do 30. 4. 2021.

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Pokyny k testování

Vážení rodiče, milí studenti.

Od 19. 4. 2021 se pomalu vracejí do školy studenti. Zatím jsou povoleny pouze konzulatace čtvrtého ročníku. Ale doufáme, že situace se bude nadále zlapšovat. V okamžiku, kdy bude povolena osobní účast studentů ve škole, musí absolvovat dvakrát týdně testování. Testovat se bude v telocvičně a vždy bude určena hodina, kdy se mají studenti do školy dostavit. Nezletilí studenti přinesou k prvnímu testování souhlas rodičů s opuštěním školy v případě pozitivního testu.

Těšíme se brzy nashledanou

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Pokyny testování SUŠ studenti +rodiče

Rozhodnutí o předmětech, které nebudou vyučovány ve 2. pololetí školního roku 2020/2021:

Rozhodnutí o „nevyučovaných“ předmětech ve 2. pololetí 20 – 21

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky absolutní pořadí pro školní rok 2021-2022 (pdf)

Výsledky pro obor FM (pdf)

Výsledky pro obor GD (pdf)

Talentové zkoušky

Pro rodiče žáků, kteří se přihlásili k Talentovým zkouškám na naší škole.

Dle sdělení MŠMT ČR
Je umožněno konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob stanoveného krizovým opatřením; počet osob se řídí dle běžných předpisů pro příslušné zkoušky.

Pro naše uchazeče platí informace, které obdrželi mailem. Každý však musí mít s sebou roušku. Ve středu i ve čtvrtek budou uchazeči rozděleni do tří skupin a každá skupina bude pracovat odděleně v určené učebně.

Doporučená konfigurace výpočetní techniky pro studenty do výuky

Doporučená konfigurace výpočetní techniky pro studenty (pdf)

Zasílání přihlášek ke studiu

Vážení rodiče uchazečů o studium,

v důsledku současné situace Vás žádáme o zasílání přihlášek ke studiu na naší školu normální poštou, nikoliv doporučeně. Předpokládám, že chápete proč.

Navrhuji následující řešení:

Naskenujte přihlášku a pošlete nám ji v pdf nebo jpg mailem na adresu   sus@suslbc.cz

Posléze vložte originál přihlášky do  obálky, opatřete známkou. Doufám, že se dá poštovní známka koupit v nějaké trafice a bez fronty. Jakmile přihláška dojde do naší schránky, obratem Vám dáme zprávu, že došla v pořádku. Děsím se představy, že bychom museli jít na Českou poštu a vyzvednout si doporučený dopis!!!

Děkujeme za pochopení a jsme s pozdravem

Zdeněk Švácha, ředitel SUŠ