Vítejte na stránkách Střední umělecké školy

Výuka čtvrtého ročníku

Od středy 23. 9. 2020 je obnovena výuka čtvrtého ročníku pro oba obory.

Zrušení výuky pondělí 14. 9. 2020

Vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 na naší škole bude v pondělí 14. 9. 2020 zrušena výuka i maturitní zkoušky. Po dohodě s hygienou bude výuka pokračovat v úterý 15. 9. 2020 podle upraveného rozvrhu.

Upravený rozvrh bude zveřejněn v záložce „Změny v rozvrhu“  v průběhu pondělí.

Rozhodnutí ředitele o hygienických a protiepidemických pravidlech provozu školy od 1. 9. 2020

Rozhodnutí ředitele o hygienických a protiepidemických pravidlech

 

Milí studenti, vážení rodiče.

Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září 2020 v 9.00. Tentokrát se nebude konat uvítání v tělocvičně. Studenti po příchodu zamíří do tříd, kde se jich ujmou třídní učitelky.

Pro příchod do školy není vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti. Ale určitá pravidla vyplývající ze současné situace budou nastavena a zveřejněna i zde na stránkách.

Pro první školní den je důležité pouze to, že do školy nemůže vstoupit žák, který vykazuje známky respiračního omenocnění (kašel, rýma, teplota).

Ale i přes složitější situaci se na všechny studenty moc těšíme. A doufáme že školní rok 2020/2021 bude úspěšný po všech stránkách.

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Předání vysvědčení

Milí studenti, vážení rodiče.
Předávání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6. 2020 v tomto režimu:
První ročník v 9.00
Druhý ročník v 10.00
Třetí ročník v 11.00.
Studenti se dostaví do školy 10 minut před termínem. Ve vestibulu odevzdají Čestné prohlášení (viz příloha) podepsané rodiči. Bez prohlášení nebude student vpuštěn do budovy. Plnoletí studenti si mohou prohlášení podepsat sami. Formuláře budou k dispozici ve vestibulu. Po podpisu a desinfekci se odeberou studenti rovnou do třídy. Na chodbách je potřeba dodržet nošení roušek. Po usazení ve třídě je možné roušky sundat. Po předání vysvědčení studenti neprodleně opustí budovu školy.
Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. 9. 2020 v 9.00 v tělocvičně.
Přejeme hezké prázdniny a těšíme se na shledanou.

Ing. Petra Kotěšovcová
zástupkyně ředitele

Čestné prohlášení (pdf)

Informace ke konci školního roku

Vážení rodiče, milí studenti.

Výuka na naší škole pokračuje distančním způsobem. Klasifikace bude uzavřena k 17. 6. 2020 podle metodiky ministerstva školství. Vysvědčení bude vydáváno 26. 6. 2020. Způsob a čas předávání vysvědčení bude upřesněn. Bude vycházet z aktuální siuace a rozhodnutí ministerstva.

Přeji hezké dny.

Ing. Petra Kotěšovcová

Zástupkyně ředitele

737 762 393

Metodika k hodnocení

INFORMACE O NÁHRADNÍ VÝUCE V OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOLY

Ode dne 16. března 2020 bude veškerá výuka probíhat prostřednictvím webových stránek školy.

Vpravo nahoře v záložce Předměty jsou vytvořeny oddíly pro každý jednotlivý předmět. Sem každý vyučující umístí informace o tom, jak bude výuka jeho předmětu probíhat. Budou zde materiály, úkoly, referáty a termíny pro každý předmět.

V případě nejasností lze kontaktovat jednotlivé vyučující prostřednictvím e-mailu. Kontakty najdete na stránkách školy v záložce Studium, Pedagogové.

Žádám studenty, aby výuku nepodcenili a učení se věnovali. Po ukončení mimořádného volna bude na toto studium navázáno.

Přeji hodně zdraví a pozitivního myšlení 🙂

 

Ing. Petra Kotěšovcová

Zástupkyně ředitele

737 762 393

Informace pro studenty a rodiče

Vážení rodiče, milí studenti,
dne 10. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky mimořádné opatření, jímž se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání.
Z tohoto důvodu se sejde pedagogická rada v pondělí 16. 3. 2020 a bude stanoveno, jakým způsobem bude dále probíhat výuka.
Sledujte tedy naše webové stránky. Zde budeme umísťovat informace o výuce.

Informace pro rodiče a studenty (PDF)

Koronavirus – upozornění

Upozornění pro rodiče a studenty, kteří vycestují o jarních prázdninách do zahraničí.

Koronavirus – upozornění (pdf)

Dokumenty pro lyžařský kurz

Bezinfekčnost (PDF)

Prohlášení o odborném seřízení lyží/snowboardu (PDF)

Pokyny pro účastníky lyžařského/sportovního kurzu (PDF)