Vítejte na stránkách Střední umělecké školy

Pro vstup na výstavu klikněte 

Informace pro zájemce o studium na naší škole

Informace k testování od ledna 2022

Vážení rodiče, milí studenti.

Od ledna 2022 jsou nová pravidla testování na školách. Všechny důležité informace najdete v přiloženém letáku.

Ing. Petra Kotěšovcová – zástupkyně ředitele

Leták pro rodiče

Distanční výuka — pondělí 8. 11. 2021

Vážení rodiče, milí studenti.

Ve škole je havárie potrubí. Proto bude v pondělí 8. 11. 2021 distanční výuka. Odpadnou pouze výtvarné předměty. Informace o tom, které předměty odpadají, najdete v rozvrhu ve Škole OnLine. Na ostatní předměty budou v MS Teams vypsány schůzky v reálném čase podle rozvrhu. Připomínám, že účast na distanční výuce je povinná a počítá se do celkové docházky.

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Třídní schůzky zrušeny!

Vzhledem ke zhoršující se situaci jsou zrušeny třídní schůzky, které se měly konat v úterý 16. 11. 2021. Informace o prospěchu studentů najdete v systému Škola OnLine. Čtvrtletní známky budou kombinovány se slovním hodnocením. V případě dotazů ke konkrétním předmětům je možné kontaktovat přímo jednotlivé vyučující. Kontakty naleznete na webových stránkách školy v záložce Studium → Pedagogové.

EDUCA 2021

Navštivte náš stánek na EDUCE a přijďte k nám na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 22. 10. 2021 a sobotu 23. 10. 2021 od 9.00 do 15.00 hodin.

Dny otevřených dveří

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 22. 10. 2021 a sobotu 23. 10. 2021 od 9.00 do 15.00 hodin.

Školní řád

Školní řád (pdf)

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Rozhodnutí ředitele školy o hygienických a protiepidemických pravidlech provozu školy od 1. 9. 2021 (pdf)

Vážení rodiče, milí studenti

Na začátku školního roku 2021/2022 proběhne tzv. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ. Jedná se o sérii tří testů, které budou provedeny ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Na základě výsledů tohoto testování ministerstvo stanoví další pravidla pro výuku a pobyt ve škole. V tuto chvíli platí, že studenti, zaměstnanci i další osoby musí mít ve všech společných prostorách školy nasazenou ochranu úst a nosu. Sundat ji je možné až po provedení testu a pouze ve třídě v průběhu výuky. Škola vytvořila soubor hygienických opatření (viz příloha). Prosím o důkladné prostudování a dodržování těchto pravidel.

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 9.00. Studenti se odeberou do svých kmenových tříd, kde zahájí výuku třídnickou hodinou. Nejprve bude proveden první screeningový test. Dále budou studenti seznámeni s rozvrhem, školním řádem a dalšími organizačními záležitostmi.

Testování nepodstupují studenti, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost:

  • očkování – 14 dní po druhé dávce (nejpozději 18. 8. 2021)
  • prodělání nemoci Covid19 – 180 dní po prvním pozitivním testu

(od 4. 3. 2021)

  • studenti, kteří předloží test provedený v odběrovém místě, test PCR platí 7 dní (od 25. 8. 2021), antigenní test platí 72 hodin (od 29. 8. 2021)

Potvrzení o očkování, prodělání nemoci a testy ukáží studenti třídnímu učiteli na začátku třídnické hodiny.

Prosím o předběžné informace o studentech, kteří jsou očkovaní anebo nemoc prodělali. Napište zástupkyni na e-mail: kotesovcova.petra@suslbc.cz nebo informujte pomocí MS Teams. Je to důležité kvůli přípravě seznamů a počtu testů. V případě, že nesouhlasíte s testování, také tuto skutečnost ohlaste předem. V tom případě musí mít student ochranu úst a nosu po celou dobu přítomnosti ve škole.

Přeji nám všem úspěšný a klidný školní rok 2021/2022.

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Skicování a fotografování v ZOO

Slunečné dny a znovuotevření liberecké Zoo nabídly možnost, vyrazit v červnu se skicáky a fotoaparáty do liberecké ZOO. Zde jsou naše výsledky 2. ročníku.

Návrat do školy

Vážení rodiče, milí studenti.

Od pondělí 24. 5. 2021 nastává prezenční výuka. Ale protože v pondělí a úterý se píší didaktické testy čtvrtého ročníku, jsou na tyto dny změny v rozvrhu. Ty najdete v kolonce Změny ve výuce a v MS Teams.

Těšíme se na vás!

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Projekt zdi

Tento projekt vznikl na základě výuky DVK prvního ročníku, kdy jsme se studenty jistý čas věnovali starověké Číně. A protože jsem chtěla, aby neseděli stále doma a nějak tvůrčím způsobem se zapojili, vznikl tento nápad. Tím vzniklo mnoho zajímavých fotografií z rodných míst dětí na téma „Vyfoť si svou zeď. Odezva studentů byla velice kladná, od několika jsem dostala tolik fotodokumentace, že se stěží vybíralo. Tím velice děkuji studentům za spolupráci. Mgr. Monika Chládková (Dějiny výtvarné kultury)