Předměty

11. 10. 2019 – písemka

V pátek 11. 10. 2019 píšeme písemku z Fyziky. Téma: příklady na výpočet dráhy, rychlosti, čas, převod jednotek m/s na km/h a naopak. Ti co nepsali první písemku, budou dopisovat písemku na téma rychlost, dráha u přímočarého pohybu a převod jednotek…

Fyzika – tematický plán

Metody fyziky, fyzikální veličiny a jednotky Kinematika – pohyb, rychlost, dráha, zrychlení a volný pád Newtonovy zákony, skládání sil Gravitační pole Tíha a beztížný stav Tření a valivý odpor Hybnost a impulz síly Práce a energie Mechanický tlak Mechanika tekutin…