Home » Výtvarná příprava

Výtvarná příprava

pod vedením Mgr. Blanky Petruželové, Mgr. Moniky Chládkové, Evy Wagnerové a Ing. Bc. Darji Vyroubalové

Výtvarná příprava 2021/22

Výtvarná příprava 2020/21

Co mi upadlo na zem
Písmo
Technické kreslení
Spolupráce výtvarné přípravy a matematiky