Home » Articles posted by Darja Vyroubalová

Author Archives: Darja Vyroubalová

Maturitní témata

Maturitní témata 2021/22 (pdf)

Nabídka povinných maturitních zkoušek profilové části pro školní rok 2021/2022

Nabídka povinných maturitních zkoušek profilové části pro školní rok 2021/2022 (pdf)

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2021/2022

Seznam literárních děl ke státní maturitě 2021/22 (pdf)

EDUCA 2021

Navštivte náš stánek na EDUCE a přijďte k nám na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 22. 10. 2021 a sobotu 23. 10. 2021 od 9.00 do 15.00 hodin.

Dny otevřených dveří

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří, které se uskuteční v pátek 22. 10. 2021 a sobotu 23. 10. 2021 od 9.00 do 15.00 hodin.

Školní řád

Školní řád (pdf)

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Rozhodnutí ředitele školy o hygienických a protiepidemických pravidlech provozu školy od 1. 9. 2021 (pdf)

Vážení rodiče, milí studenti

Na začátku školního roku 2021/2022 proběhne tzv. SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ. Jedná se o sérii tří testů, které budou provedeny ve středu 1. 9., v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. 2021. Na základě výsledů tohoto testování ministerstvo stanoví další pravidla pro výuku a pobyt ve škole. V tuto chvíli platí, že studenti, zaměstnanci i další osoby musí mít ve všech společných prostorách školy nasazenou ochranu úst a nosu. Sundat ji je možné až po provedení testu a pouze ve třídě v průběhu výuky. Škola vytvořila soubor hygienických opatření (viz příloha). Prosím o důkladné prostudování a dodržování těchto pravidel.

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 9.00. Studenti se odeberou do svých kmenových tříd, kde zahájí výuku třídnickou hodinou. Nejprve bude proveden první screeningový test. Dále budou studenti seznámeni s rozvrhem, školním řádem a dalšími organizačními záležitostmi.

Testování nepodstupují studenti, kteří splňují podmínky pro bezinfekčnost:

  • očkování – 14 dní po druhé dávce (nejpozději 18. 8. 2021)
  • prodělání nemoci Covid19 – 180 dní po prvním pozitivním testu

(od 4. 3. 2021)

  • studenti, kteří předloží test provedený v odběrovém místě, test PCR platí 7 dní (od 25. 8. 2021), antigenní test platí 72 hodin (od 29. 8. 2021)

Potvrzení o očkování, prodělání nemoci a testy ukáží studenti třídnímu učiteli na začátku třídnické hodiny.

Prosím o předběžné informace o studentech, kteří jsou očkovaní anebo nemoc prodělali. Napište zástupkyni na e-mail: kotesovcova.petra@suslbc.cz nebo informujte pomocí MS Teams. Je to důležité kvůli přípravě seznamů a počtu testů. V případě, že nesouhlasíte s testování, také tuto skutečnost ohlaste předem. V tom případě musí mít student ochranu úst a nosu po celou dobu přítomnosti ve škole.

Přeji nám všem úspěšný a klidný školní rok 2021/2022.

Ing. Petra Kotěšovcová

zástupkyně ředitele

Skicování a fotografování v ZOO

Slunečné dny a znovuotevření liberecké Zoo nabídly možnost, vyrazit v červnu se skicáky a fotoaparáty do liberecké ZOO. Zde jsou naše výsledky 2. ročníku.

Online výstava – A přece se tvoří! Výtvarné práce z domova.

Fotografie a média

pod vedením Evy Wagnerové, MgA. Jana Čížka a MgA. Jakuba Soldána


Sítotisková dílna – praktická konzultace 3. ročník

Pod vedením MgA. Petry Matějkové Gadasové

Přípravná kresba a technologie

pod vedením Mgr. Moniky Chládkové

Co mi upadlo na zem

Knihy

Monotypy

Výtvarná příprava, písmo a technické kreslení

pod vedením Mgr. Blanky Petruželové, Evy Wagnerové a Ing. Bc. Darji Vyroubalové

Počítačová grafika a design

pod vedením Mgr. Jiřího Zenkla a Ing. Bc. Evy Macajové

 

 

 

Projekt zdi

Tento projekt vznikl na základě výuky DVK prvního ročníku, kdy jsme se studenty jistý čas věnovali starověké Číně. A protože jsem chtěla, aby neseděli stále doma a nějak tvůrčím způsobem se zapojili, vznikl tento nápad. Tím vzniklo mnoho zajímavých fotografií z rodných míst dětí na téma „Vyfoť si svou zeď. Odezva studentů byla velice kladná, od několika jsem dostala tolik fotodokumentace, že se stěží vybíralo. Tím velice děkuji studentům za spolupráci. Mgr. Monika Chládková (Dějiny výtvarné kultury)