Home » Akce školy » Výstavy a soutěže (Stránka 2)

Rubrika: Výstavy a soutěže

Dovnitř sebe sama

Výtvarná soutěž  „Kolik řečí znáš, tolikráte jsi člověkem“

Gratulujeme naší studentce Adéle Fotrové za získání prvního místa ve výtvarné soutěži  „Kolik řečí znáš, tolikráte jsi člověkem“.

Soutěž vyhlásilo  Eurocentrum Liberec  k příležitosti Evropského dne jazyků, který se slaví každoročně 26. září. Cílem evropského dne jazyků je oslava jazykové rozmanitosti v Evropě a podpora znalosti většího počtu jazyků u občanů. Porotě se líbilo, jak výtvarné zpracování tak obsahová část.

Festival UP↑ průběh a ocenění

Rádi bychom dodatečně poděkovali našim studentům za ocenění, které získali 22. 9. 2017 na Festivalu UP uměleckoprůmyslových škol v Severočeském muzeu – konkrétně se jednalo o návrh loga pro tento festival.

Dan Růta se svým návrhem obsadil 2. místo a Ondřej Halaburka 3. místo.

Tímto zúčastněným děkujeme.

Výstava městský úřad Vratislavice

Výstava u Fryče

Banner_SUS_LBC_FM_Fryc (1)

Výstava Cesta do hlubiny študákovy práce březen – duben 2017

baner cesta do hlubiny študákovy práce

CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY PRÁCE

FOTOGRAFIE / KRESBA/ GRAFIKA

Vítejte na naší společné výstavě prací studentů – fotografů a grafiků, jejíž pojítkem jsou dva obory, a to Grafický design a Užitá fotografie a média, které jsou vyučovány na Střední umělecké škole v Liberci.
Výstava fotografií, která se nachází v přízemí a v 1. patře Kulturního a společenského centra, je pootevřeným okénkem do současné samostatné tvorby studentek 2. a 3. ročníku. Nabízí ke zhlédnutí vlastní výběr z nafotografovaných záběrů, které vznikaly ve volném čase a nebyly tedy podřízeny zadaným studijním tématům, jak bývá zvykem. To znamená, že vystavené fotografie si žijí vlastním životem, což by nebylo možné bez tvůrčího elánu, kreativity a vlastní iniciativy hledat a nacházet.
Cituji slova autorek:
„Všechny fotografie mají pro mě osobní význam…“
„Ráda fotím přírodu a detaily…“
„Hledám, co mě zaujme a jaký detail vyfotím…“
Činorodost studenta má velký potenciál, je třeba jej podporovat a uvádět do života, například tady a teď, v těchto prostorách.
Vzdělávání žáka je neodmyslitelné od přítomnosti učitele, rádce, společníka a koordinátora, a proto v předsálí v přízemí najdete i fotografie Evy Wagnerové, pedagožky vystavujících studentek. Tyto fotografie vznikaly na společných studijních cestách s jejími studenty.
Výstava kresby a grafiky, která se nachází v prostorách věže, je přehlídkou prací studentů 2. a 4. ročníku. Proč kresba a grafika? Protože tyto dvě „dámy“ jsou úzce spjaty a tvoří základní kámen grafického řemesla. Nesou s sebou pečeť umu dávných dob a tvoří nepřetržitou linii současného grafického média. Nástroje výtvarného jazyka se vlivem času a pokroku proměňují a tato výstava je pozváním do dílny rukodělné kresby a grafických technik tisku z výšky, plochy a hloubky. Tyto výtvarné disciplíny jsou kromě výuky současných digitálních médií na naší škole nedílnou součástí vyučovaného oboru. Kolekci tvoří originály, které studenti kreslili na zadaná témata, ryli do linorytových štočků, zaleptávali na litografickém kameni a tiskli na grafickém lisu.
Práce vznikaly pod pedagogickým vedením Petry Matějkové Gadasové a Blanky Petruželové, jejíž vystavená perokresba uvádí kolekci vystavených studentských děl.

Výstava Fotosklizeň

banner_vystava_forum2017

Výstava Lino

vystava_1

Cestou fotografie a grafiky

plaka_vystava_sus_lbc

Malba 2014