Home » Slider » Výstava Cesta do hlubiny študákovy práce březen – duben 2017

Výstava Cesta do hlubiny študákovy práce březen – duben 2017

baner cesta do hlubiny študákovy práce

CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY PRÁCE

FOTOGRAFIE / KRESBA/ GRAFIKA

Vítejte na naší společné výstavě prací studentů – fotografů a grafiků, jejíž pojítkem jsou dva obory, a to Grafický design a Užitá fotografie a média, které jsou vyučovány na Střední umělecké škole v Liberci.
Výstava fotografií, která se nachází v přízemí a v 1. patře Kulturního a společenského centra, je pootevřeným okénkem do současné samostatné tvorby studentek 2. a 3. ročníku. Nabízí ke zhlédnutí vlastní výběr z nafotografovaných záběrů, které vznikaly ve volném čase a nebyly tedy podřízeny zadaným studijním tématům, jak bývá zvykem. To znamená, že vystavené fotografie si žijí vlastním životem, což by nebylo možné bez tvůrčího elánu, kreativity a vlastní iniciativy hledat a nacházet.
Cituji slova autorek:
„Všechny fotografie mají pro mě osobní význam…“
„Ráda fotím přírodu a detaily…“
„Hledám, co mě zaujme a jaký detail vyfotím…“
Činorodost studenta má velký potenciál, je třeba jej podporovat a uvádět do života, například tady a teď, v těchto prostorách.
Vzdělávání žáka je neodmyslitelné od přítomnosti učitele, rádce, společníka a koordinátora, a proto v předsálí v přízemí najdete i fotografie Evy Wagnerové, pedagožky vystavujících studentek. Tyto fotografie vznikaly na společných studijních cestách s jejími studenty.
Výstava kresby a grafiky, která se nachází v prostorách věže, je přehlídkou prací studentů 2. a 4. ročníku. Proč kresba a grafika? Protože tyto dvě „dámy“ jsou úzce spjaty a tvoří základní kámen grafického řemesla. Nesou s sebou pečeť umu dávných dob a tvoří nepřetržitou linii současného grafického média. Nástroje výtvarného jazyka se vlivem času a pokroku proměňují a tato výstava je pozváním do dílny rukodělné kresby a grafických technik tisku z výšky, plochy a hloubky. Tyto výtvarné disciplíny jsou kromě výuky současných digitálních médií na naší škole nedílnou součástí vyučovaného oboru. Kolekci tvoří originály, které studenti kreslili na zadaná témata, ryli do linorytových štočků, zaleptávali na litografickém kameni a tiskli na grafickém lisu.
Práce vznikaly pod pedagogickým vedením Petry Matějkové Gadasové a Blanky Petruželové, jejíž vystavená perokresba uvádí kolekci vystavených studentských děl.