Home » Předměty » PIS-Mio » V2 FM + V3 — změny ve výuce

V2 FM + V3 — změny ve výuce

 

Vážení studenti,
předně mi dovolte popřát vám a vašim blízkým mnoho zdraví a síly nejen fyzické, ale i (a to především) psychické. Nepodléhejte trudomyslnosti a využijte naplno vzniklé situace — doplňte a dokončete vše co vám chybí (především ve škole), tvořte, čtěte knihy, v rámci možností sportujte a vzdělávejte se! Pro účely konzultací či v případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat na školním e-mailu: mikolasek.sam@suslbc.cz.

Vše dobře dopadne!

A nyní k samotným změnám:

PRAKTICKÁ TYPOGRAFIE
• časový plán je tímto narušen, ne však ohrožen
• vlastní brožuru PT do konce školního roku stihneme

Individuální zadání — KLASIFIKACE PÍSMA
• oprašte znalosti z 1. ročníku
• nastudujte si problematiku klasifikace písma
• každý absolvent naší školy by měl umět klasifikovat (zařadit) písmo!
• v případě dlouhodobějšího trvání přerušení výuky vám na toto téma zadám individuální test
• v případě krátkodobého přerušení výuky vám test na toto téma zadám ve škole
Tip: TOP kniha na toto téma: SOLPERA, Jan. Klasifikace typografických písem latinkových: Classification of typefaces of Latin origin. Praha: Revolver Revue ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, 2019. Revolver Revue. ISBN 978-80-7622-000-3.
TOP web na toto téma: http://www.typo.cz/databaze/pravidla-a-nazvoslovi/klasifikace-pisem/

 

S pozdravem Sam Mikolášek