Home » Aktuality

Rubrika: Aktuality

Aktuální požadavky k přijímacím zkouškám 4.–5.1.2023

Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

v prosinci 2022 k nám na školu měla nastoupit školní psycholožka, bohužel těsně před nástupem došlo k nenadálým událostem, které vedly k ukončení spolupráce. V současné době intenzivně pracujeme na zajištění nového školního psychologa. Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

PM — forma odevzdání

 

PM se odevzdávají do pátku 29. 5. 2020 do 15.00 hodin
PM odevzdávejte do složky \\SERVER2012\Users\4_GD\_Prakticka_maturita\Prijmeni_Jmeno
PM ve formátu PDF uzpůsobte zobrazovacímu zařízení s rozlišením 1280 × 800 px
v rámci prezentace představte každý detail zadání viz Požadované výstupy PM
např. skládačka/manuál/obal hry apod. má x stran — vše bude vyžadováno!

 

PM — korektury

 

středa 20. 5. od 9.00 hodin
pátek 22. 5. od 9.00 hodin
pondělí 25. 5. od 9.00 hodin
středa 27. 5. od 9.00 hodin

 

Obhajoby návrhových linií praktické maturity

 

• obhajoby NL PM proběhnou v pátek 15. 5. 2020 dle přiloženého harmonogramu
• své prezentace uzpůsobte zobrazovacímu zařízení s rozlišením 1280 × 800 px

Harmonogram_obhajob_NL_PM

 

Korektury NL PM

 

Fyzické korektury návrhových linií praktické maturity (NL PM) proběhnou v úterý 12. 5. 2020 od 9.00 hodinbudově SUŠ Liberec! Viz pokyny vedení na homepage.

 

Závěrečná klasifikace

 

Dobrý den,
děkuji všem za zaslání závěrečné práce. Většina prací byla na dobré úrovni (některé práce byly vynikající, jiné slabší), nicméně všichni jste prospěli a tím i uzavřeli studium ze stěžejního (páteřního) předmětu Navrhování (NAV). Všem vám tímto gratuluji! Detailní hodnocení naleznete na Škola OnLine.

V dokonalé úctě váš
Sam Mikolášek

 

Obhajoby návrhových linií PM

 

15. 5. 2020 proběhnou obhajoby návrhových linií praktické maturitní zkoušky!
• připravte si adjustovaný skicovní materiál dokumentující vývoj práce viz zadání PM (pokyny pro řešení)
• kdo se nedostaví (řádně omluven) či nesplní požadované podmínky bude z konání PM vyloučen
• 12. 5. bude možné v budově školy konzultovat případně vytisknout návrhy PM
• jinak platí vše viz e-mail ze 7. 4. a informace uvedené níže

 

Klasifikace PIS — 3. čtvrtletí

 

Dobrý den,
děkuji všem, kteří mi zaslali vypracované čtvrtletní zadání!
Ti, kteří tak neučinili, nechť tak neprodleně učiní a to nejpozději do 25. 4. 2020
sic každý den navíc znamená snížení hodnocení o klasifikační stupeň.
26. 4. 2020 Vám zašlu hodnocení a zapíši známky do školy OnLine.
Od května budeme pokračovat v distanční výuce.

 

S pozdravem Sam Mikolášek

 

Korektury

 

Pro účely korektur:
• jsem vybral formu ústního pohovoru (telefon, Messenger, Whats App, Skype aj.)
• vám vždy budu volat já, aby vás to nestálo žádné finanční prostředky
• jsem vám k dispozici každý všední den od 9 do 11 a od 14 do 17 h
• si připravte práci kterou, chcete probrat + potřeby pro poznámky
je nutné poslat mi na e-mail náhledové PDF dané práce
si sjednejte on-line termín a formu komunikace

 

Příklad: Na e-mail mi přichází zpráva obsahující náhledové (interaktivní) PDF —

Dobrý den pane učiteli,
v příloze posílám náhledy očíslované 1—10, které bych s Vámi ráda probrala.
Zavolejte mi prosím v úterý 14. 4. 2020 mezi 9 a 11 h na (+420) 123 456 789.

S pozdravem
Annamarie Vzorná