Home » hlavní-strana » Vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023

Vítáme Vás v novém školním roce 2022/2023

Rádi bychom Vás informovali o personálních změnách, které se udály.

Po třicetiletém vedení SUŠ na pozici ředitele, se pan Zdeněk Švácha rozhodl rezignovat a jmenovat na pozici ředitele paní Ing. Ivu Vašíčkovou, s platností od 1.8.2022.

Pan Zdeněk Švácha zůstává zakladatelem, zřizovatelem, jednatelem a emeritním ředitelem Střední umělecké školy v Liberci, s.r.o.

Třídní učitelé:

V1 Mgr. Andrea Dedeciusová

V2 Mgr. Monika Chládková

V3 MgA. Sam Mikolášek

V4Eva Wagnerová

Výchovný poradce: Mgr. Andrea Dedeciusová

Metodik prevence: Mgr. Lukáš Nosek

 Rozvrhy hodin jsou zveřejněny na Škole OnLine. V průběhu prvního týdne může dojít ještě
k drobným změnám.

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 9 hod ve školní tělocvičně.

Po slavnostním zahájení se žáci přemístí se svým třídním učitelem do kmenových tříd.

Pátek 2. 9. 2022 bude probíhat výuka dle rozvrhu.

 Studentům přejeme úspěšné vkročení do nového školního roku.